Back to top

Pán Smietko rozdával radosť

Publikované: 30. september 2020 - 14:31
Počas Dňa bez áut bola vyhodnotená Súťaž s pánom Smietkom. V rámci Dňa bez áut FCC Environment Slovensko odovzdalo v Dunajskej Strede ocenenia v súťaži pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a voľno-časové zariadenia.
Pán Smietko rozdával radosť

V 2. polroku školského roka 2019/2020 bola účasť školských zariadení negatívne ovplyvnená prepuknutím pandémie koronavírusu, z toho dôvodu sa väčšina škôl nášho mesta súťaže nezúčastnila. Diplom za prvé miesto si ale zaslúžene mohla prevziať Základná škola Ármina Vámbéryho, ktorá napriek sťaženým podmienkam vyzbierala za celý školský rok 45.360 kg papiera. Umiestnila sa tak na prvom mieste medzi všetkými zúčastnenými školami Podunajskej oblasti a z rúk pani Zuzany Dvorákovej, manažérky komunikácie FCC Environment a pána Attilu Gála, predstaviteľa FCC Slovakia si pre svoju školu jej riaditeľ PaedDr. Ján Masszi prevzal aj finančnú odmenu v hodnote 200 EUR.

Organizátori súťaže s pánom Smietkom v zbere papiera sa rozhodli v tomto ťažkom období podporiť všetky materské školy nášho mesta finančným darom –  poukážkou v hodnote 110 EUR. Materská škola na Jesenského ulici, Materská škola Eleka Benedeka, Materská škola na Októbrovej ulici, Materská škola na Komenského ulici, Materská škola na Námestí SNP, Materská škola na Námestí priateľstva, Materská škola Ružový háj, Materská škola Rybný trh a Materská škola na Széchenyiho ulici si tak v rámci slávnostného otvorenia podujatia konaného pri príležitosti Európskeho týždňa mobility dostala od spoločnosti FCC Slovensko okrem tohto hodnotného daru aj množstvo ďalších darčekov.

Celkovo možno skonštatovať, že Deň bez áut, ktorý sa v Dunajskej Strede organizoval 22. septembra 2020, bol dňom plným úsmevov, milých darčekov a rozmanitých aktivít. Opakovane ďakujeme všetkým sponzorom, partnerom, pomocníkom, tvorcom i realizátorom vynikajúcich nápadov a činností, ktorí svojím pričinením dopomohli k realizácii podujatia. Historický prvá účasť Dunajskej Stredy v kampani Európsky týždeň mobility sa niesla v slnečnom duchu nielen čo sa počasia týka – spokojné a usmiate tváre detí aj dospelých potvrdzujú, že podobné podujatia v našom mesta majú svoje opodstatnenie.

Mgr. Edita Tilajčíková
Samostatný referát kultúry, mládeže a športu
Mestský úrad - Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

foto: Attila Nagy, Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies