Back to top

Parkovanie – konzultácia s obyvateľmi

Publikované: 9. október 2020 - 16:49
Nie iba v Dunajskej Strede, ale v celom regióne čoraz väčšie starosti spôsobuje narastajúca doprava a s ňou súvisiace parkovanie. Tento problém treba riešiť. Mestský úrad v Dunajskej Strede chce preto vypracovať nový systém parkovania, v prvom rade s tým cieľom, aby, berúc do úvahy potreby daňovníkov, zabezpečil im čoraz lepšie podmienky na parkovanie na území mesta. Práve v tejto veci vás žiadame o pomoc!
Parkovanie – konzultácia s obyvateľmi

Prosíme, aby ste sa formou vyplnenia nižšie uvedeného dotazníka stali súčasťou vytvorenia nového parkovacieho systému! I keď nejde o reprezentatívny výskum verejnej mienky, výsledky budú dôležitou súčasťou plánovanej reformy. Ďakujeme.

https://forms.gle/GWJVJTzRAmiVJSZd9

 

Toto ste už čítali?

Tagy: parkolás
Cookies