Back to top

Platná vernostná karta aj v roku 2019

Publikované: 15. november 2018 - 9:55
Mestský úrad v Dunajskej Strede v súčasnosti eviduje niektoré prípady občanov, ktorí ešte nezaplatili mestu miestne dane a poplatky na rok 2018. Tým však riskujú to, že v roku 2019 nebude platná ich Vernostná karta, poskytujúca viacero zliav.

Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede preto žiada  občanov mesta, aby  vo vlastnom záujme vyrovnali všetky svoje nedoplatky /miestne dane, poplatok za odpad/ voči mestu, a to najneskôr  do 30. novembra 2018. V opačnom prípade ich Vernostná karta stráca platnosť na rok 2019. Ak poplatky budú zaplatené až po tomto termíne, ich Vernostná karta bude v budúcom roku nepoužiteľná.

Daňovníkom, ktorí nedoplatky neuhradia do konca novembra, zaniknú nasledujúce výhody vyplývajúce z Vernostnej karty: zľavnený vstup do termálneho kúpaliska a na umelú ľadovú plochu, zľavnené cestovanie na linkách mestského autobusu, zľavnená parkovacia karta, zľavy pre deti majiteľov Vernostnej karty v školskej družine a v materských školách. Okrem toho v roku 2019 nebudú môcť nakupovať  výhodne v niektorých malých obchodoch, ktorých majitelia sa pripojili k projektu poskytnutia zliav Dunajskostredčanom. Ide o významené zľavy, preto sa nedoplatky oplatí zaplatiť do 30. novembra.

Zdroj: dunstreda.sk-pve

Toto ste už čítali?

Cookies