Back to top

Platy lekárov v nemocniciach sa zvýšili o 6,18 percenta

Publikované: 16. január 2020 - 13:12
Ministerstvo zdravotníctva chce takto motivovať všeobecných lekárov a lekárov – špecialistov, aby neodchádzali za prácou do zahraničia.
Platy lekárov v nemocniciach sa zvýšili o 6,18 percenta

Rezort priblížil, že zvyšovanie platov sa odvíja od takzvaného mzdového automatu. Na základe neho majú lekári pracujúci v ústavných zdravotníckych zariadeniach garantovanú minimálnu výšku základnej zložky mzdy, známu pod názvom platová tarifa alebo tarifný plat.

Na základe úpravy v podobe mzdového automatu má v roku 2020 minimálna výška základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára v ústavnom zdravotníckom zariadení predstavovať najmenej 1266,25 eura a minimálna výška základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára – špecialistu najmenej 2329,90 eura.

 „Medziročné zvýšenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy lekára zodpovedá medziročnému zvýšeniu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, z 954 eur za rok 2017 na 1013 eur za rok 2018, t. j. o 6,18 percenta,“ vysvetlilo ministerstvo.

Doplnilo, že dohodnutie konkrétnej výšky základnej zložky mzdy, čiže tarifného platu je predmetom sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v rámci dohodovania konkrétnych podmienok odmeňovania u príslušného zamestnávateľa. Základná zložka mzdy predstavuje len časť celkovej mzdy lekára. Okrem nej poskytujú zamestnávatelia lekárom aj ďalšie dohodnuté zložky miezd, ako napríklad rôzne príplatky či odmeny, ako aj zákonné nároky upravené Zákonníkom práce.

felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies