Back to top

Platy učiteľov sú napriek zvyšovaniu stále nízke

Publikované: 3. október 2019 - 13:38
Investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú nedostatočné. Odráža sa to na platoch slovenských učiteľov, ktoré sú napriek zvyšovaniu stále nízke. Vyplynulo to z Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2019, ktorý uverejnila Európska komisia (EK).
Platy učiteľov sú napriek zvyšovaniu stále nízke

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripomína, že pod vedením Martiny Lubyovej (nominantka SNS) dlhodobo vyvíja kroky na zlepšenie podmienok a ohodnotenia učiteľov. „Prišlo k výraznému zvýšeniu platov v celom rezorte školstva až o 38 percent medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020, čo je naozaj motiváciou, ktorá pomôže zlepšiť životný štandard našich učiteľov,“ uviedlo.

Negatívom je podľa EK aj miera predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorá sa od roku 2010 zvyšuje. Na východnom Slovensku dosahuje 14 percent. Rezort školstva pripomína, že žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje finančný príspevok na vzdelávanie od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2019. Vláda tiež schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.

„Ten identifikuje aj tri prierezové priority zamerané na riešenie významných a aktuálnych spoločenských a ekonomických problémov. Jednou z prierezových priorít je integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ uvádza ministerstvo.

MŠVVaŠ vyhlásilo projekt „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách“„Prioritnou oblasťou sú aktivity prispievajúce k eliminácii nežiaduceho javu, akým je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov,“ vysvetlil rezort.

EK pri príležitosti 2. európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019. Vyplýva z neho, že sa dosiahol ďalší pokrok pri plnení cieľov Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tohtoročné ôsme vydanie monitoru sa zameriava na učiteľov.

zdroj: Felvidék.ma

Toto ste už čítali?

Cookies