Back to top

Počet chorých na Slovensku mierne klesol, tisíce ľudí však mali komplikovaný priebeh ochorenia

Publikované: 27. december 2022 - 16:52
V uplynulom týždni nahlásili Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) 91 068 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje pokles o 0,3 percenta.
Počet chorých na Slovensku mierne klesol, tisíce ľudí však mali komplikovaný priebeh ochorenia

Ako ďalej úrad informoval v tlačovej správe, najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji.

Mnohí mali komplikovaný priebeh

„Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 854 osôb, čo predstavuje 3,1 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 531). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (752) a pneumónie (571),“ uviedol úrad. Zároveň informoval, že ochorenia hlásilo 57 percenta všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 percenta všeobecných lekárov pre dospelých.

„Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji,“ skonštatovali hygienici.

Prípadov COVIDu-19 bolo menej

Pokiaľ ide o ochorenie COVID-19, v uplynulom týždni bolo ÚVZ SR nahlásených spolu 766 pozitívnych vzoriek vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 2,3 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

„V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 900 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 7,8 percenta menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni,“ dodal ÚVZ SR.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Toto ste už čítali?

Cookies