Back to top

Počet detí v hmotnej núdzi na Slovensku mierne klesol, číslo je však stále veľmi vysoké

Publikované: 4. marec 2024 - 18:36
Počet detí v hmotnej núdzi na Slovensku na konci januára mierne poklesol. V hmotnej núdzi sa nachádzalo 53,7-tisíca detí.
Počet detí v hmotnej núdzi na Slovensku mierne klesol, číslo je však stále veľmi vysoké

V porovnaní s decembrom minulého roka išlo o pokles o 233 detí. Nezaopatrených bolo 46,5-tisíca detí, zaopatrených 7 174 detí a 20 detí malo nad 25 rokov. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na konci januára bolo v hmotnej núdzi 36,4-tisíca jednotlivcov bez detí, sociálne odkázaných jednotlivcov s jedným až štyrmi deťmi bolo 8,9-tisíca.

Jednotlivcov v hmotnej núdzi s viac ako štyrmi deťmi vykázali úrady práce a sociálnych vecí 245. V systéme hmotnej núdze bolo aj viac ako 5,1-tisíca bezdetných dvojíc.

Sociálne odkázaných dvojíc s jedným až štyrmi deťmi bolo 11-tisíc. Dvojíc s viac ako štyrmi deťmi, odkázaných na dávky v hmotnej núdzi, úrady evidovali ku koncu januára tohto roka 2,3-tisíca.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)

Cookies