Back to top

Podporia chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur

Publikované: 13. júl 2017 - 14:44
Prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky finančne podporí sektor mlieka a bravčového mäsa. Celková výška podpory na dojnice a prasnice predstavuje vyše štyri milióny eur.
  • Jednorazová finančná podpora na dojnice a prasnice
  • Finančná pomoc v celkovej hodnote vyše štyri milióny eur
  • Podpora na takmer 108 000 dojníc a cez 27 000 prasníc

„Jednorazovú pomoc poskytneme chovateľom v sektoroch, ktoré boli najviac negatívne postihnuté nerovnováhou na trhu spôsobenou cenovými výkyvmi. Slovensko si musí živočíšnu výrobu udržať. Naše chovy sú prísne kontrolované Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a dokážu garantovať vysokú kvalitu pre slovenského spotrebiteľa,“ povedala ministerka Gabriela Matečná.

PPA prijala od žiadateľov takmer 400 žiadostí na dojnice, 60 žiadostí na prasnice a temer 30 žiadostí na dojnice aj prasnice. „Na základe prijatých žiadostí poskytneme podporu celkovo na 107 320 dojníc a 27 247 prasníc. Žiadateľom pomoc vyplatíme do 30. septembra,“ uviedol Juraj Kožuch generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

PPA udelí podporu jednorazovo ako výnimočnú pomoc z prostriedkov Európskej únie a dodatočnú podporu k výnimočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Celková výška podpory v sektoroch mlieka a bravčového mäsa je 4,12 milióna eur. Podpora predstavuje v oboch sektoroch zhodne po 2,06 milióna eur. Na základe predložených žiadostí podľa stavov dojníc a prasníc evidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat bola stanovená výška pomoci na jednu dojnicu 19,22 eur a na jednu prasnicu 75,71 eur.

Podmienkou  poskytnutia podpory bolo, aby žiadateľ vykonával poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky. Aby mal dojnice alebo prasnice evidované v Centrálnom registri hospodárskych zvierat k 30. septembru 2016 a chované v chovoch, v ktorých je zabezpečený výkon kontroly úžitkovosti. Žiadosti predkladali chovatelia od 6. marca do 4. apríla 2017 na základe výzvy, ktorú zverejnila PPA.

Zdroj: mpsr.sk

Toto ste už čítali?

Cookies