Nachádzate sa tu

Pohľad našich mladých ľudí na mesto

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, január 23 - 09:36 | Správy
V stredu dopoludnia bola otvorená výstava fotografií pod názvom Moje mesto, Dunajská Streda, ktorú minulý rok vypísali viceprimátori mesta Dunajská Streda László A. Szabó a Attila Karaffa.
Pohľad našich mladých ľudí na mesto

Do súťaže organizátori očakávali fotografie mladých ľudí, na ktorých budú zachytené pamätihodnosti mesta, známe i menej známe krásy mesta z ich pohľadu.

Ako sa László A. Szabó vyjadril, k vypísaniu konkurzu ich viedli dva ciele. Jednak to, že keď mladý človek bude, hľadajúc adekvátnu tému, chodiť po meste, lepšie ho spozná, jeho pozoruhodnosti či skryté krásy. Druhým cieľom, nemenej dôležitým bolo upevňovanie citových väzieb na mesto. Keď si ho obľúbia, budú ochotní niečo pre mesto urobiť: za mlada v rámci vlastných možností, v dospelosti ešte viac.

„Dúfam, že do istej miery boli oba ciele splnené. Prvé viditeľné stopy sú tu pred nami. Fotografie na stene dokazujú, že mladí ľudia dokumentovali naše mesto a jeho momenty jedinečným spôsobom. Druhý výsledok sa skrýva v srdciach, ale nepochybne sa objavuje aj na tvári týchto mladých ľudí” - ukončil svoje slová László A. Szabó.

Po týchto slovách sa prítomným prihovoril aj viceprimátor Attila Karaffa, nie iba k vystavovateľom odmeneným diplomom, ale aj k ostatným mladým, ktorí prišli na vernisáž. Požiadal prítomných, aby sa naďalej venovali spoznávaniu mesta, hoci aj takýmto spôsobom, prostredníctvom fotografií a fotografovania.

Po odznení príhovorov oceneným v jednotlivých kategóriách odovzdali diplomy a darčeky od samosprávy.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

1) Škola a žiaci, spoločenstvá – Nagy Szabina, ZŠ Ármina Vámbéryho

2) Prírodné krásy– Kovács Peter, Gymnázium L. Dúbravu

3) Moje mesto, Dunajská Streda (ulice, námestia, budovy, pomníky, pamätné miesta, verejné priestranstvá atď.) - Nagy Gergely, ZŠ Gyulu Szabóa 

Popri ZŠ Ármina Vámbéryho, ZŠ Gyyulu Szabóa a Gymnáziu L. Dúbravu sa do konkurzu zapojili aj žiaci Gymnázia Ármina Vámbéryho a zo ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským  na Jilemnického ulici.

Zo zaslaných 55 fotografií organizátori vybrali takmer 30, záujemcovia si ich môžu pozrieť v predsieni Mestského kultúrneho centra Benedeka Csaplára.

-rovin-