Back to top

Policajný zbor dosiahol hranicu 500 000 sledovateľov na Facebooku

Publikované: 30. marec 2023 - 15:00
Facebooková stránka “Polícia Slovenskej republiky” dosiahla historický míľnik. Po necelých šiestich rokoch od svojho vzniku má už viac ako 500 000 sledovateľov, čo ju zaraďuje medzi 30 najsledovanejších stránok pochádzajúcich zo Slovenskej republiky. V rovnakej štatistike je polícia dlhodobo najsledovanejšou štátnou inštitúciou na Slovensku. V prepočte na obyvateľov patrí medzi najsledovanejšie polície v Európskej únii.
Policajný zbor dosiahol hranicu 500 000 sledovateľov na Facebooku

“Pri tejto príležitosti by som chcel pogratulovať mojim kolegyniam a kolegom, ktorí sa podieľali na dosiahnutí tohto míľniku - či už ide o administrátorov, kreatívny tím alebo samotných respondentov, o ktorých sú vytvárané jednotlivé príspevky. Pôsobenie na sociálnych sieťach je v súčasnosti nevyhnutnosťou, ktorá posúva Policajný zbor vpred moderným spôsobom a prispieva k zvyšovaniu dôvery občanov v tento ozbrojený bezpečnostný zbor. Vďaka nášmu pôsobeniu na sociálnych sieťach sa k dôležitým informáciám od občanov dostávajú aj vyšetrovatelia  alebo pátrači. Ďakujem občanom, ktorí nás sledujú na sociálnych sieťach a aj takouto formou sa na nás obracajú a pomáhajú nám,”

- povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

Polícia na budovaní svojich sociálnych stránok nikdy nespolupracovala s externou spoločnosťou alebo marketingovými expertmi, ide o projekt vybudovaný  v rámci vlastných vnútorných kapacít. Popri informovaní verejnosti o aktualitách a prezentovaní Policajného zboru plnia jeho sociálne siete úlohu moderného kontaktu s verejnosťou. Polícia ako jedna z mála inštitúcií umožňuje verejnosti kontakt formou súkromných správ. Občania tak pravidelne posielajú dôležité informácie vedúce k objasňovaniu trestnej činnosti, informácie o pobyte hľadaných a nezvestných osôb, prípadne rôzne podnety smerujúce k zefektívneniu činnosti polície.

Za obdobie šiestich rokov bolo na stránke “Polícia Slovenskej republiky” publikovaných približne 14 500 statusov a prijatých viac ako 55 000 súkromných správ od občanov. Najviac unikátnych zobrazení stránka zaznamenala v marci 2022, keď si jej obsah pozrelo viac ako 19 000 000 ľudí vďaka intenzívnemu spravodajstvu ohľadom vojny na Ukrajine a situácii na slovensko-ukrajinskej hranici. V poslednom období stránka zaznamenáva zobrazenie mesačného obsahu v počte takmer 3 000 000 ľudí.

Policajný zbor okrem uvedenej stránky prevádzkuje osem stránok na Facebooku v pôsobnosti jednotlivých krajských riaditeľstiev, facebookovú stránku "Hoaxy a podvody - polícia SR” a dva účty na Instagrame. Dohromady všetky stránky a účty sleduje viac ako 1 300 000 ľudí (pozn.: nejde samozrejme o unikátne číslo, keďže mnohí sledujú viac stránok súčasne).

Policajný zbor uvedené historické míľniky dosiahol bez použitia platenej reklamy, ktorú plánuje zaviesť po prvýkrát v súčasnosti s cieľom oslovenia ešte väčšej skupiny obyvateľov, ku ktorým sa komunikované témy doposiaľ ešte nedostali.

minv.sk

Toto ste už čítali?

Cookies