Back to top

Pomáhame tam, kde je to treba

Publikované: 27. február 2020 - 11:48
Príslušníci mestskej polície sa aj v uplynulom období zaoberali nespočetnými udalosťami – obyvatelia Dunajskej Stredy zalarmovali kolegov takmer päťdesiatkrát, referoval Tibor Csiba, veliteľ Mestskej polície Dunajskej Stredy.
Pomáhame tam, kde je to treba

Dňa 7. februára prišiel na mestskú políciu muž, ktorý pri domácej roztržke utŕžil na stehne reznú ranu nožom a prosil policajtov o pomoc. Silné krvácanie sa do príchodu sanitky podarilo kolegom zastaviť a tým zachrániť život zraneného.

Aj v súvislosti so znečisťovaním sme objasnili porušenie predpisov, v poslednom čase dokonca v dvoch prípadoch. V oboch nás informovali obyvatelia: do kontajnerov na komunálny odpad páchatelia vysypali stavebný odpad, čo zákon zakazuje. V oboch prípadoch sa podarilo identifikovať páchateľov, vec sme postúpili mestskému úradu na ďalšie riešenie porušenia pravidiel.

Popri tom sme okrem iného kontrolovali taxislužbu, vyslobodili sme omylom zatvoreného človeka s chorými obličkami, predviedli narušiteľov verejného poriadku, absolvovali viacero výjazdov ku škodovým udalostiam...

Na žiadosť občanov v súčasnosti častejšie kontrolujeme parkoviská na sídliskách. V tejto súvislosti ich žiadame, aby doklady na povolenie parkovania vydané mestským úradom umiestnili v aute na dobre viditeľnom mieste.

Boli by sme radi, keby každý občan Dunajskej Stredy si bol vedomý toho, že mestská polícia v každom jednom prípade postupuje výlučne v zmysle zákona, resp. v zmysle zákony doplňujúcich mestských nariadení – či sa jedná o porušenie predpisov o parkovaní či iných predpisov, alebo o ďalšie rôzne udalosti dotýkajúce sa našej činnosti.

Toto ste už čítali?

Cookies