Back to top

Ponechaní na seba – úvahy o pominuteľnosti

Publikované: 15. november 2016 - 9:11
Mária Kudrna, farárka, sociálna pedagogička, pozvala záujemcov na mimoriadnu besedu do Žitnoostrovskej knižnice.

Na úvod Ilona Lacza predniesla básne v súlade s danou tematikou, básne o pominuteľnosti, o prijatí a spracovaní straty,  čím podčiarkla základy besedy. Mária Kudrna, hostiteľka večera, vo svojom úvodnom prejave povedala, že by sa chcela rozprávať o takých témach, o ktorých je veľakrát ťažké hovoriť. V tomto období, v novembri, viackrát zavítame do cintorína, spomíname na tých, ktorí už odišli z tohto sveta, veľakrát premýšľame o veciach života, o tom, aký máme cieľ a kam máme namierené. Uviedla, že žiaľ,  v našom regióne nie je platforma, kde by sa o týchto citlivých témach  mohlo spolu diskutovať. Počas takmer trojhodinovej diskusie účastníci obišli tému z rôznych perspektív. Na konci besedy odznelo aj to, že by bolo dobré, keby sa aj v našom meste založil svojpomocný krúžok, ktorý by pomáhal ľuďom hľadajúcim riešenia na svoje problémy.

Toto ste už čítali?

Cookies