Back to top

Popularizácia čítania s Andersenom

Publikované: 26. marec 2018 - 11:00
Na počesť Hansa Christiana Andersena, dánskeho rozprávkara, sa od roku 2000 usporadúva program pod názvom Noc s Andersenom na popularizáciu knižníc a čítania.

V tomto roku sa dunajskostredská Žitnoostrovská knižnica zúčastňuje tohto programu už 15. krát. Ako nám uviedla  Lacza Ilona, zástupkyňa riaditeľky, v roku 2018 u nás na Slovensku strávi večer v školskej alebo miestnej knižnici asi  8.500 - 10.000 detí.

Po privítaní pripravili dve účastnícke školy, ZŠ Smetanov háj a ZŠ Kodálya Zoltána kultúrny program.

Mladí „knihomoli” zložili sľub, že naďalej ostanú návštevníkmi knižnice, budú mať radi knihy a čítanie. Centrálnu tému večera, rozprávku  „Rendíthetetlen ólomkatona“ spracovali v rámci interaktívneho predstavenia s maďarskými deťmi Benes Tarr Csilla a Kantner Éva, slovenským deťom čítala rozprávkovú klasiku - Statočný cínový vojačik - Mária Pogányová. Garajszki Margit zabávala deti s rozprávkou Bobula a Ignác. Miriam Pénteková, z OZ Mačičky sa rozprávala s deťmi o mačičkách a ich ochrane a záchrane. Počas večera sa lúštila aj knižná krížovka. Riaditeľka vydavateľstva ANTRE, Alena Paľová a spisovateľka Jana Krajčovičová predstavili svoje najnovšie dielo „Ako mačky zachránili tigra”.

Bolo radosťou vidieť ako sa malí knihomoli so záujmom zapájajú do hier a rozhovorov.

Pozrite si našu obrazovú fotogalériu.

Toto ste už čítali?

Cookies