Back to top

Potravinový balíček

Publikované: 25. september 2017 - 13:53
Dobrovoľníci katolíckej charity v spolupráci s príslušnými samosprávami v okrese budú už tretí raz rozdeľovať potravinové balíčky odkázaným občanom.

Bugár György, vedúci dunajskostredského centra charity nám povedal, že aj tentokrát ide o také isté balíčky ako po dva minulé razy, keďže ide o ten istý program podpory EÚ.  V nasledovných dvoch  týždňoch sa v okrese Dunajská Streda rozdelí viac ako 1200 potravinových balíčkov medzi 630 osôb a rodín. Oprávnené osoby a rodiny boli o podpore vyrozumené na základe zoznamu zostavenému Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto si nemôže prevziať balík vo vopred uvedenom čase,  bude mať možnosť tak urobiť 4. októbra od 10:00 h v centre Dunajskostredskej katolíckej charity na  Bacsákovej 1. 

Cookies