Back to top

Pozdravili obyvateľov zariadenia pre seniorov

Publikované: 4. november 2023 - 10:23
Attila Karaffa a MUDr. Juraj Puha spolu s pracovníkmi sociálneho oddelenia mestského úradu pozdravili 26. októbra pri príležitosti Mesiaca úcty k seniorom obyvateľov zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
Pozdravili obyvateľov zariadenia pre seniorov

Hostí privítal riaditeľ inštitúcie Ing. Koloman Pongrácz, ktorý zdôraznil, že „naša generácia si ťažko uvedomuje, že svet sa ňou nezačal, (...), ale tento že náš svet sa začal vami a vašimi predkami.“

Pongrácz dodal, že každoročne nám to pripomína Medzinárodný deň starších osôb (1. október).

„Tí, čo tu boli pred nami, už vykonali to, čo od nich očakávala ich rodina, vlasť a užší domov. Svedomite, poctivo, prostredníctvom usilovnej práce, s množstvom zriekania sa, dlhými prepracovanými dňami i nocami. Oni už vykonali svoju povinnosť. Teraz musia pre nich, pre vás, nasledovať roky odpočinku, keď sa o vás budú starať druhí,"

- povedal riaditeľ zariadenia.

Viceprimátor Juraj Puha pozdravil seniorov s myšlienkou, že

„je dôležité, aby náš vek nepočítal kalendár. Náš vek diktuje naša duša – hovorí nám, na koľko rokov sa cítime. Prajem vám, aby vám šediny či vrásky nevadili, lebo mladosť by mala vyžarovať zvnútra. Pretože vrásky môžu znamenať častý smiech a šediny môžu znamenať dlhoročnú starostlivosť. Rany zas dokazujú, že sme žili.“

Viceprimátor upozornil na to, že staroba by nemala znamenať koniec života. Ak je mladosť darom prírody, dodal, mohli by sme povedať, že staroba je umelecké dielo.

„Preto nie je dôležité, koľko rokov sme napočítali v našich životoch, ale koľko života sa zmestilo do našich rokov,“

- povedal Juraj Puha.

Seniorom sa prihovoril aj zástupca primátora Attila Karaffa.

„Dobrá komunita vie, na aké svoje hodnoty je hrdá, a tiež vie, že za to všetko vďačí svojim predkom,“

- začal a potom pokračoval:

„V mene samosprávy mesta Dunajská Streda aj ako súkromná osoba považujem za dôležité, aby sme, akceptujúc múdrosť staršej generácie, spoločne robili budúcnosť nášho mesta krajšou. Vďaka vám za minulosť, za starostlivosť o rodinu, za komunity, ktoré ste vytvorili, na pevných základoch ktorých je postavená spoločnosť. Cez vaše životy vyžaruje spolupatričnosť, to teplo, ktoré svet veľmi potrebuje.“

Attila Karaffa povedal, že vie, že v minulosti sa istotne skrýva veľa zlých zážitkov, ale

„uplynulé desaťročia určite obsahujú aj dobré spomienky. Stačí si ich pripomenúť. Priateľským rozhovorom, prezeraním si pohľadnice či fotografie, zapojením detí či vnúčat do rozprávania rodinných príbehov,“

- dodal zástupca primátora a následne vedenie mesta odovzdalo obyvateľom zariadenia kvety.

Slávnostný program tento rok pripravili študenti Spojenej školy Gyulu Szabóa 21 pod vedením učiteľa Levente Klőra.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies