Back to top

Pozdravili pedagógov mesta

Publikované: 18. jún 2022 - 10:12
Samospráva mesta Dunajská Streda privítala pedagógov vzdelávacích inštitúcií v správe mesta.
Pozdravili pedagógov mesta

V posledných dvoch rokoch - odlišne od predchádzajúcich - takéto stretnutie bolo komornejšie, v tomto roku sa divadelná sála Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára opäť zaplnila vychovávateľmi, učiteľmi, profesormi.

Po úvodnej hre na klavíri učiteliek Základnej umeleckej školy v Šamoríne Anikó Makki a Inky Galbáčovej pedagógov mesta pozdravila Edit Tilajčík: "Je potešením, že aj keď nie v deň narodenia "učitelia národov" Komenského, ale v znamení tradície vyjadrujeme úctu a uznanie za Vašu prácu. Ste to Vy, ktorí rozmnožujete vedomosti našich detí, tríbete ich maravnosť, vychovávate z nich poctivých, čestných a vzdelaných ľudí".

Po prednese básní Jázmin Dórák Lara, žiačky Základnej školy Ármina Vámbéryho, a Matúša Kereka a jeho sestry Lei Kerekovej, žiakov Základnej školy Smetanov háj, prítomných oslovil primátor mesta Zoltán Hájos.

„Dnešné stretnutie by sme, ako sme boli zvyknutí, radi boli zorganizovali 28. marca, v deň narodenia Komenského, ale neistoty v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu nám to neumožnili.

Podľa mojej mienky však každý deň, tak aj dnešný je zodpovedajúci tomu, aby som v mene vedenia mesta vyjadril poďakovanie a úctu všetkým pedagógom pracujúcim v materských a základných školách v pôsobnosti mesta Dunajská Streda"

- povedal primátor mesta.

V mene detí a žiakov sa učiteľom za ich láskyplnú prípravu na život poďakoval Tamás Fialka, študentský primátor Dunajskej Stredy. Po prednese básní žiakmi dr. Zoltán Hájos a viceprimátori A. Szabó László a Attila Karaffa ako uznanie a ocenenie ich práce odovzdali pedagógom mesta pamätné listy.

Popri aktívnych pedagógoch vedenie mesta nezabudlo ani na pedagógov v dôchodku, za ich desaťročia trvajúcu vynikajúcu prácu im odovzdali pamätnú medailu Comenius.

Slávnostnú náladu dňa pedagógov umocnilo aj vystúpenie speváckeho manželského páru Janky Józsa a Szabolcsa Kosára, publikum ich odmenilo veľkým potleskom.

Zoltán hájos sa ešte raz poďakoval pedagógom za ich obetavú prácu a poprial im veľa úspechov v ich profesnom živote.

Zábery z mestského dňa pedgógov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies