Back to top

Pozor! Kúpili, predali ste nehnuteľnosť? Termín nahlásenia je 31. január!

Publikované: 8. január 2021 - 15:16
Daňový úsek Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje tých majiteľov nehnuteľností, ktorí v roku 2020 kúpili, predali, zdedili, kolaudovali alebo dostali právoplatné stavebné povolenie na nehnuteľnosť, že musia do 31. januára podať daňové priznanie.
Pozor! Kúpili, predali ste nehnuteľnosť? Termín nahlásenia je 31. január!

Každú takúto zmenu treba nahlásiť do konca januára, na základe tohto bude vyrubená daň za nehnuteľnosť na rok 2021. Mestský úrad žiada dotknutých, aby tak urobili do konca januára. Kto tak neurobí, môže byť v zmysle zákona pokutovaný.

S ohľadom na nariadený zákaz vychádzania, úrad neprijíma klientov. Vybavovanie úradných náležitostí je možné telefonicky alebo e-mailom. Pri vyplňovaní priznaní klientom ponúkajú aj pomoc.

Dostupnosť:

Varga Zsuzsanna
Tel.: +421 31 590 39 50
Mobil: +421915 702 725
e-mail: zuzana.varga [at] dunstreda.eu

Mátis Rozália
Tel.: +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 607 319
e-mail: rozalia.matisova [at] dunstreda.eu

Petykó Szilvia
Tel.: +421 31 590 39 50
Mobil: +421 918 607 323
e-mail: silvia.petykova [at] dunstreda.eu

Nahlásenie zmeny adresy bydliska

Mestský úrad upozorňuje aj na ďalšie povinnosti.

Aj ten, kto v roku 2020 zmenil adresu bydliska, je povinný toto nahlásiť. Je to nevyhnutné, aby úrad mohol doručiť rozhodnutia o výmere dane za nehnuteľnosť či o poplatku za odvoz smetí.

Nahlásením zmeny adresy bydliska je možné predísť mnohým úradným výkonom (exekúcii).

Keď si občan túto povinnosť nesplní, príslušný finančný odbor mestského úradu pošle daňové náležitosti na už neaktuálnu adresu. Tie si však už daňovník vo väčšine prípadov nemôže prevziať.

V zmysle zákona však, ak adresát do 14 dní neprevezme na pošte uloženú doporučenú zásielku, táto sa pokladá za doručenú.

Ak sa daň nezaplatí, úrad ho začne vymáhať, čo však už pre daňovníka znamená zvýšené výdavky. Úrad už nemôže v takomto prípade zohľadniť dodatočnú reklamáciu, že zásielka nebola prevzatá. Z tohto dôvodu je nevyhnutné nahlásenie zmeny adresy bydliska aj na daňovom úseku mestského úradu.

Prílohy:

Poucenie na vyplnenie priznania
Priznanie k dani formulár

Toto ste už čítali?

Cookies