Back to top

Pozor! Na týchto uliciach treba opravy a údržbu nehnuteľností vykonať pred ich rekonštrukciou

Publikované: 21. máj 2022 - 12:38
Stavebný odbor samosprávy touto cestou dáva na vedomie obyvateľom, na ktorých uliciach či ich úsekoch sa budú vykonávať rekonštrukčné práce, aby na svojich nehnuteľnostiach vykonali opravy či údržbu ešte pred rekonštrukčnými prácami, keďže po nich päť rokov nebudú mať na to príležitosť.
Pozor! Na týchto uliciach treba opravy a údržbu nehnuteľností vykonať pred ich rekonštrukciou

Na novo zrekonštruovaných dunajskostredských uliciach, chodníkoch sa nebude povoľovať žiadna búracia činnosť, naviac, kto takéto miesto naruší bez povolenia, musí počítať s pokutou.

Ulice, ktoré sa budú rekonštruovať:

I. etapa

Rekonštrukcia cesty:

  • Vinohradnícka
  • Lipová

Oprava chodníka:

  • ul. László Amadéa

Na uvedených uliciach je možné pokladať potrubie najneskôr do 25. júna 2022.

II. etapa

Rekonštrukcia cesty:

  • Nemesszegská
  • Malotejedská
  • Priemyselná
  • Trhovisko (pred školou)

V týchto úsekoch možno potrubie pokladať najneskôr do 30. júla 2022.

V zmysle mestského nariadenia zrekonštruované cesty v priebehu 5 rokov, chodníky v priebehu 3 rokov nemožno búrať za účelom položenia potrubia.

 

Toto ste už čítali?

Cookies