Nachádzate sa tu

Pozrite si kompletné výsledky volieb

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, november 13 - 09:40 | Pre verejnosť
Kompletné výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta Dunajská Streda, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
Pozrite si kompletné výsledky volieb

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                           19 971

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní:                            7 254

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                          7 247

Počet platných HL odovzdaných pre voľby do MsZ:                    7 053

Počet platných HL odovzdaných pre voľby primátora mesta:      7 075

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta

Zoltán Hájos, JUDr.                                                              3 127

Roland Hakszer,                                                                     992

Zoltán Horváth, MUDr.                                                        2 859

­­­­­­­­­­­­­vzdali sa kandidatúry:

Alexander Dakó, Mgr.                                                               48

Andrea Herceg, Mgr.                                                                 49

 

Za primátora Mesta Dunajská Streda bol zvolený:  JUDr. Zoltán Hájos

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Volebný obvod č. 1

1. Tünde Brunczviková                                                         552                             

2. Andrea Herceg, Mgr.                                                        489                                         

3. Krisztián Nagy, Mgr.                                                        460     

4. Ladislav Bachman                                                            446

5. Klára Šándorová                                                               382

                                                          

Volebný obvod č. 2

1. Ágota Antal                                                                    1 019

2. Attila Karaffa                                                                    907

3. László Szabó                                                                     848

4. Rita Őriová, Mgr.                                                              718

5. Ivan Nagy, Mgr.                                                                697

6. Ladislav Gútay                                                                  671

 

Volebný obvod č. 3

1. Juraj Puha, MUDr.                                                         1 285

2. Zoltán Horváth, MUDr.                                                    963

3. Szabolcs Hodosy, JUDr.                                                   913

4. Ákos Horony, Mgr.art., dr.jur.                                          901

5. Ladislav Garay, Ing.                                                          868

 

Volebný obvod č. 4

1. Károly Földes, MUDr., MPH                                           760

2. Roland Hakszer                                                                 704

3. György Bugár                                                                   699

4. Alexander Dakó, Mgr.                                                      625

5. Sándor Dohorák                                                                581

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa získaných hlasov:

Volebný obvod č. 1

1. Marian Ravasz, Ing.arch.                                                  361

2. Henrieta Katonaová                                                          339

3. Štefan Péntek, Mgr.                                                          304

4. Sándor Patassy, PaedDr.                                                   276

5. Ábel Ravasz, Mgr.                                                            264

6. Ján Berceli, PhDr.                                                             256

7. Marián Csápay, Mgr.                                                        231

8. Richard Rajkovics                                                             209

9. Juraj Pavlík, Ing.                                                               189

10. Štefan Horony                                                                 155

11. Ľudovít Fekete                                                                142

 

Volebný obvod č. 2

1. Gabriella Jerábik, Mgr.                                                     605

2. František Vangel, PhD. MBA                                           604

3. Tamás Domonkos                                                             597

4. Monika Ollé Lunák                                                           575

5. Štefan Sárközi                                                                   304

6. Irén Sárközy, JUDr. Ing.                                                   292

7. Nora Borbélyová                                                               210

 

Volebný obvod č. 3

1. Zoltán Molnár, Ing.arch.                                                   851

2. Richard Földes                                                                  495

3. Adriana Pápaiová, Mgr.                                                    467

4. Viktor Szabó, Ing.                                                             458

5. Levente Lelkes, Mgr.                                                        353

6. Renáta Klauková, PhDr.                                                   291

 

Volebný obvod č. 4

1. Mária Szabó, Mgr.                                                            567

2. Pavol Sebök, Ing.                                                              555                                         

3. Konrád Rigó, Ing.                                                             536

4. Katarína Szabóová, Mgr.                                                  496

5. Július Hegyi, Ing.                                                              428

6. Andrea Rigóová                                                                408

7. Peter Štuller, MUDr.                                                         287