Back to top

Pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev

Publikované: 23. apríl 2020 - 14:27
Vzhľadom na rozširujúcu sa pandémiu koronavírusu, dochádza k systematickej dezinfekcii verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda. Dezinfekciu má na starosti mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.
Pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev

V súlade so stanoveným harmonogramom dezinfikujú dvakrát do týždňa lavice, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách,  zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu autobusových zastávok a  parkovacích automatov.

Po každom pohrebe, ktoré sa konajú za prísnych preventívnych opatrení, zamestnanci mestskej spoločnosti dôkladne dezinfikujú  okolie domu smútku.

Uvedené opatrenia boli prijaté na základe inštrukcii krízového štábu a budú v platnosti až do odvolania.

dunstreda.sk, pve

Toto ste už čítali?

Cookies