Back to top

Pravidlá vylepovania volebných plagátov

Publikované: 15. október 2018 - 9:59
10. októbra sa začala oficiálna volebná kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa konajú 10. novembra. Kampaň končí 48 hodín pred začiatkom volieb.

Umiestnenie volebných plagátov upravuje všeobecne záväzné mestské nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/ 2009 a 7/2017, ktorým sa mení predošlé VZN. Predmetné mestské nariadenie určuje miesta a podmienky vylepovania plagátov na území Dunajskej Stredy. /nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta www.dunstreda.sk /

V zmysle VZN volebné plagáty je možné umiestniť na informačných zariadeniach mesta prostredníctvom správcu informačných zariadení mesta t.j. Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1.

Informačné zariadenia mesta na vylepovanie volebných plagátov sú umiestnené na nasledovných miestach:

1. Mlynská ulica - pred predajňou potravín JEDNOTA COOP

2. Neratovické námestie - pred súkromnou strednou školou

3. Hlavná ulica - oproti súkromnej strednej škole

4. Hlavná ulica - oproti budove MsÚ pri mestskej autobusovej zastávke

5. Kukučínova ulica - na chodníku medzi bytovými domami s. č. 1112 a 1113

6. Kukučínova ulica - na chodníku pred bytovým domom s.č. 480

7. Smetanov háj - pred združeným objektom služieb

8. Športová ulica - na parkovisku pred športovou halou

9. Boriny - pred futbalovým štadiónom

10. Časť mesta Malé Blahovo - pred spoločenským domom

11. Športová ulica - na parkovisku oproti hotelu

12. Kračanská cesta – na chodníku pred domom s.č.779

13. Trhovisko – pri parkovisku pred bytovým domom s.č. 444

14. Kúpeľná ulica - pri križovatke Kúpeľnej ulice a Malotejedskej ulice pred domom s.č. 643

15. Jilemnického ulica - oproti bytovému domu s.č. 234

16. Ružový háj - na parkovisku pred trhoviskom

17. Námestie svätého Štefana – pred Gymnáziom s VJM

18. Ulica generála Svobodu – pred predajňou pri križovatke Októbrovej a Agátovej ulice

Pre  každú politickú stranu, hnutie a koalíciu, ďalej aj pre nezávislých kandidátov VZN zaručuje rovnaký priestor  na jednotlivých informačných zariadeniach mesta. Pre každého zaregistrovaného kandidáta pre voľby primátora mesta Dunajská Streda a pre každého zaregistrovaného kandidáta pre voľby do Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda je určená na jednotlivých informačných zariadeniach mesta plocha na vylepenie svojich volebných plagátov vo výmere 0,16 m2, ktoré možno využiť bezplatne. /pve/

Zdroj: dunstreda.sk - pve

Toto ste už čítali?

Cookies