Nachádzate sa tu

Predloženie vyúčtovania za rok 2018

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, október 10 - 10:24 | Pre verejnosť
Informácia pre úspešných žiadateľov o dotáciu.
Predloženie vyúčtovania za rok 2018

Mesto Dunajská Streda si dovoľuje upriamiť pozornosť úspešných žiadateľov o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“ na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov na predpísanom formulári, v podateľni na Mestskom úrade v lehote  do 15.01.2019.