Back to top

Predĺžené vyplácanie dávky v nezamestnanosti sa končí 31. augusta

Publikované: 18. august 2020 - 13:27
Predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti podľa platnej legislatívy uplynie najneskôr 31. augusta 2020 bez ohľadu na to, či bude v súvislosti s koronakrízou naďalej trvať mimoriadna situácia alebo nie. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa.
Predĺžené vyplácanie dávky v nezamestnanosti sa končí 31. augusta

Znamená to, že predĺžené vyplácanie dávky v nezamestnanosti, ktorá sa obvykle poskytuje maximálne šesť mesiacov, sa koncom augusta automaticky ukončí. Hovorca SP Peter Višváder priblížil, že nárok na predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré vláda štyrikrát postupne od marca 2020 predlžovala, mali počas koronakrízy tí poistenci, ktorým vznikol nárok na dávku pred vypuknutím koronakrízy a mali sťažené podmienky nájsť si počas poberania dávky nové zamestnanie.

„Ak teda poistencovi uplynie prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti 15. augusta 2020, nárok na ďalšie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti mu vznikne od 16. augusta 2020 do 31. augusta 2020. Následne mu Sociálna poisťovňa výplatu dávky zastaví," ozrejmil Višváder.

Zároveň dodal, že ak niekomu vznikol nárok na dávku od 1. marca 2020, bude ju tiež poberať len do konca augusta (tradičných šesť mesiacov) a ak mu vznikol nárok od 1. apríla 2020, na dávku bude mať rovnako nárok len šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2020.

tasr / felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies