Back to top

Predstava zavretá v ohni

Publikované: 23. marec 2017 - 14:30
22. marca sa s horeuvedeným názvom konala v Dome Csemadoku výstava maďarskej umelkyne Glatz Marietty.
Predstava zavretá v ohni

Výstavu otvoril Nagy Tibor, predseda základnej organizácie Vámbéry Ármin Csemadoku, potom žiačka SOŠ Gyulu Szabóa, Cséfalvay Fanni, predniesla verše  Miatyánk básnika Babitsa Mihálya.

Nagy Tibor potom oboznámil prítomných hostí s dielom autorky, ktorá následne vysvetlila zákutia prípravy keramiky, ktorú si hostia mohli na výstave pozrieť. Na záverečnom raute sa prítomní hostia mohli s autorkou porozprávať.  

Toto ste už čítali?

Tagy: Csemadok
Cookies