Back to top

Predstava zavretá v ohni

Publikované: 23. marec 2017 - 14:30
22. marca sa s horeuvedeným názvom konala v Dome Csemadoku výstava maďarskej umelkyne Glatz Marietty.

Výstavu otvoril Nagy Tibor, predseda základnej organizácie Vámbéry Ármin Csemadoku, potom žiačka SOŠ Gyulu Szabóa, Cséfalvay Fanni, predniesla verše  Miatyánk básnika Babitsa Mihálya.

Nagy Tibor potom oboznámil prítomných hostí s dielom autorky, ktorá následne vysvetlila zákutia prípravy keramiky, ktorú si hostia mohli na výstave pozrieť. Na záverečnom raute sa prítomní hostia mohli s autorkou porozprávať.  

Tagy: Csemadok
Cookies