Back to top

Predvianočná besiedka v duchu vzájomnej ústretovosti

Publikované: 19. december 2016 - 15:37
Do veľkej sály Mestského klubu dôchodcov pozvali oslavovať v stredu 14. decembra popoludním osoby so zdravotným postihnutím.

V Dunajskej Strede vieme o 29 rodinách, ktoré žijú svoj život inak ako je obvyklé. Príroda ich každodenný život trocha sťažila, takže aj život ľudí v ich okolí. „Tieto deti, ktoré sme so svojimi rodinami sem pozvali, nie sú iné ako ostatné, ale žijú s takou ťarchou, s ktorou by sa veľa ľudí len ťažko vyrovnávalo alebo by to ani nedokázalo. V adventnom období veľa hovoríme o očakávaní, trpezlivosti, láske a vzájomnej ústretovosti. Vy potrebujete takýto prístup počas celého roka.” - povedal vo svojom slávnostnom prejave zástupca primátora Zoltán Horváth.  Povedal aj to, že vedenie mesta by chcelo dosiahnuť, aby v budúcnosti všetci prišli na predvianočnú slávnosť a mohli spoločne oslavovať.
Po slávnostných slovách si účastníci  mohli vypočuť zostavu poézie a hudby žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka a Športového gymnázia, potom zástupca primátora odovzdal deťom darček Mesta Dunajská Streda.

Stretnutia, ktoré sa nieslo v rodinnej atmosfére sa zúčastnila vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ Tímea Molnár, vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Alica Miklósová a vedúca Centra sociálnej starostlivosti Johanna Bíró.

Toto ste už čítali?

Cookies