Back to top

Prezentácia múzejného zborníka pokračuje Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Publikované: 14. október 2019 - 18:02
Ďalšia zo série prezentácií Spravodaja múzea, počas ktorej múzeum predstavuje verejnosti svoj nový zborník, sa uskutoční 22. októbra 2019 o 17,00 hod. v priestoroch výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea. Na podujatí budú prezentované nasledovné príspevky.
Prezentácia múzejného zborníka pokračuje Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Oblasť regionálnej histórie zastupuje Mgr. Enikő Marczell  a jej príspevok o minulosti a súčasnosti obce Malé Dvorníky, Magdolna Szerencsés, autorka knihy Nyékvárkony – Mesél a szülőföld  (Vrakúň – Rodná zem prehovorila),  a príspevok Zoltána Csibrányiho o zabudnutom šľachtiteľovi Lajosovi Venenym.

Oblasť archeológie približuje Dr. Eva Ďurkovičová a jej článok o zbierke Antala Khnina z mladšej doby železnej.

Poľovníctvo na Žitnom ostrove príde predstaviť Frigyes Takács, autor publikovaného príspevku.

Environmentálne aktivity Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy predstaví kolektív autorov Michal Deraj, Peter Rác a Mirko Bohuš.

Príspevok o reštaurovaní historických predmetov zo zbierkového fondu múzea odprezentuje Mgr. Olga Bevilagua, správkyňa zbierkového fondu.

Vydanie múzejného zborníka podporil a zároveň hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Toto ste už čítali?

Cookies