Back to top

Priateľské stretnutie pred tabuľou nášho partnerského mesta

Publikované: 22. september 2022 - 18:54
Na pozvanie primátora Zoltána Hájosa zavítal na jubilejný Žitnoostrovský jarmok aj primátor mesta Berehovo, Zoltán Babják. Vo štvrtok ráno sa prví muži oboch miest stretli pri tabuli ulice nazvanej po našom partnerskom meste.
Priateľské stretnutie pred tabuľou nášho partnerského mesta

Gesto pomenovania ulíc po partnerských mestách primátor Berehova prijal s potešením. Uznanlivo sa vyjadril k tomu, že v Dunajskej Strede v novej lokalite s rodinnými domami nesie hneď niekoľko ulíc názvy družobných miest: popri meste Berehovo tu nájdete ulice pomenované po mestách Senta a Győr.

Po priateľskom podaní si rúk viedli primátori Zoltán Hájos, Zoltán Babják a viceprimátor Attila Karaffa krátku debatu o nedávnom dianí u nás a v ukrajinskom Berehove. Následne primátor partnerského mesta navštívil Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede ako klenotnicu nášho mesta a regiónu.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies