Back to top

Prichádza polročné vysvedčenie

Publikované: 3. február 2017 - 11:44
V piatok 3. februára budú v školách polročné prázdniny. Žiaci dostávajú polročné vysvedčenia. Mnohí žiaci ho očakávajú so strachom, hoci odborníci stále odporúčajú rodičom, aby pri pozretí si známok na vysvedčení nereagovali prehnane, skôr kľudne a aby brali do úvahy viacero stránok.

Na základných školách sa vyučovanie preruší piatkovými prázdninami, na ten deň by rodičia mali zabezpečiť dozor už sami.

Jedine v ZŠ sv. Jána majú prázdniny už od pondelka – Podľa Smernice 5/2005, 5. odstavca, 2. bodu – do štvrtka 2. februára tzv. Chrípkové prázdniny (3. februára budú mať polročné prázdniny, 6. februára sa začne vyučovanie).

Portál kamaszpanasz.hu dáva aj tipy ako si opraviť polročné vysvedčenia – ešte k tomu oslovuje tým rodičov. Citujeme:

10 tipov ako si opraviť známky

„Každému sa to môže stať. Snáď ste aj vedeli, že vaše dieťa má problémy s niektorými predmetmi, a preto chodí na doučovanie. Ale je možné, že keď si pozriete jeho vysvedčenie, šokuje vás, že to stále nie je dobré. Veď dieťa na vašu otázku, čo bolo v škole, tvrdilo, že je všetko v poriadku.

Polročné prepadanie alebo hoci len zhoršenie známok môže byť sklamaním, ale určite to neznamená koniec sveta, dieťaťu sa dá pomôcť, aby bolo koncoročné vysvedčenie lepšie.

Tu sú tipy na opravu vysvedčenia

1. Nájdite niečo, čo môžete pochváliť

Ako viete pomôcť dieťaťu s učením? Dieťa pravdepodobne ráta s tým, že ako rodič budete sklamaný a vynadáte mu. Hoci ste určite nahnevaný, nájdite niečo, za čo ho pochválite. Možno si vaše dieťa opravilo známku z výtvarnej či hudobnej výchovy alebo dostalo pochvalu z dejepisu. Pripomeňte mu to, nech ho to motivuje, veď pravdepodobne jeho sebavedomie nie je práve vysoké.

2. Pracujte spolu na problematických predmetoch

Povedzte svojmu dieťaťu, že mu pomôžete, že sa s ním budete učiť. Skúste nájsť stratégiu ako zefektívniť učenie sa. Stanovte si na druhý polrok racionálne, dosiahnuteľné ciele. Učiteľ na doučovanie môže byť dobrým nápadom, hoci to nie každé dieťa uvíta. Na začiatok pomôže aj to, keď zájdete do školy a porozprávate sa s učiteľmi o možných alternatívach z ich pohľadu.

3. Hovorte s učiteľmi dieťaťa

Problém sa nevyrieši ak si strčíme hlavu do piesku, ale ani tým, ak viníme učiteľov. Požiadajte o termín stretnutia a zájdite za tým ktorým učiteľom. Hovorte s nimi a spýtajte sa čo môže byť v pozadí zlých známok. Možno si vaše dieťa nerobí domáce úlohy, alebo je stresované na písomke, prípadne nerozumie niektorým úlohám alebo má problémy so zapamätaním si.

Učiteľ vidí žiada ináč ako rodič svoje dieťa. Rozdielne perspektívy pomôžu nájsť najefektívnejšie riešenia na zlepšenie výkonu dieťaťa.

4. Stanovte pravidelný čas učenia sa

Môže byť užitočné, ak sa s dieťaťom každý deň pol hodiny spolu učíte a vyskúšate ho a poradíte mu. Dohodnite si na to presný čas. Takto si dokážete vždy nájsť na dieťa čas: vyskúšajte ho, opakujte si, rozoberte si problematické témy. Dajte pozor, aby ste dieťaťa nehrešili. Motivujte ho, každý začiatok je ťažký. Ak máte pocit, že mu neviete poradiť, hľadajte pomoc u iného.

5. Nájdite pre dieťa najvhodnejší štýl učenia sa

Každé dieťa sa potrebuje učiť ináč. Niektoré je vizuálny typ, niekto si pamätá na základe počutého. Zistite, ako je vaše dieťa schopné sa čo najefektívnejšie učiť. Takto bude ľahšie nájsť potom vhodnú stratégiu. Informujte o tom aj učiteľov, aby sa mu aj oni vedeli venovať čo najefektívnejšie.

6.Ťažkosti pri učení sa

Príprava na záverečnú skúšku či maturitu stredoškolákov môže spôsobovať mimoriadnu psychickú záťaž, strach a nervozitu. Hoci je vlastnou zodpovednosťou dieťaťa, aby sa na skúšku dostatočne pripravilo, zato aj rodič vie veľa pomôcť, aby dopadla úspešne.

Ak sa nazdávate, že vaše dieťa sa borí s nejakou poruchou učenia sa (má napríklad dyslexiu, dysgrafiu, diskalkúliu či hyperaktivitu), neváhajte, dajte ho vyšetriť. Porucha učenia neodoberá z inteligencie, naopak, vhodne zvolenou metódou môže vaše dieťa dosahovať rovnako dobré výsledky ako jeho rovesníci bez porúch.

7. Motivácia

Vždy hľadajte a nachádzajte príležitosti na motiváciu dieťaťa. Tresty a napomínania nikdy nevedú k výsledkom. Ani zákaz počítača nie je riešením, radšej hľadajte také programy či hry, ktoré zábavnou formou pomôžu v učení sa. Nájdite niečo, čím ho odmeníte ak si polepší známku, namiesto toho, aby ste ho trestali za slabé výsledky.

8. Dôležitý je telesný pohyb

Ak sa celý deň len sediac skláňa nad knihami v škole a potom je aj doma nútené sa učiť, určite to nie je najlepšie východisko pre dobré výsledky. Dbajte na to, aby malo aj dostatok telesného pohybu. Zapíšte ho na nejaký tréning, alebo chodievajte aspoň na prechádzky. Fyzická aktivita zvyšuje aj duševnú výkonnosť, vaše dieťa bude nielen zdravšie, ale aj jeho výkon stúpne.

9. Pozrite si rozvrh času

Je možné, že má veľa krúžkov, športu, súťaží, hodín klavíra či iných mimoškolských aktivít na úkor učenia sa? Voľný čas je veľký poklad, každý potrebuje trochu času na relaxáciu.

10. Dieťa vždy chváľte

Chváľte ho a oceňujte jeho snahu. Často dokáže jedno dobré slovo viac než nútenie a sedenie nad knihami. Oceňte ho za snahu (napríklad ak si opraví známku z matematiky či donesie dobrú známku, ale platí to aj pre mimoškolskú činnosť), zoberte ho na jeho obľúbené miesto alebo mu uvarte niečo výnimočné.”

(Zdroj: kamaszpanasz.hu, Gy. R., healthcentral)

 

Toto ste už čítali?

Cookies