Back to top

Prichádzajú inteligentné vernostné karty

Publikované: 29. január 2020 - 9:05
Mestský úrad do konca januára doručí do každej domácnosti novú, v roku 2020 vydanú vernostnú kartu mesta Dunajská Streda, ktorá oprávňuje svojho majiteľa na využitie rôznych zliav.
Prichádzajú inteligentné vernostné karty

Zmena oproti doterajším kartám je v tom, že teraz vydaná vernostná karta ja tzv. inteligentná karta, teda taká plastická karta, ktorá je platná viac rokov, je opatrená RFID čipom, pásovým kódom a QR kódom. Znamená to, že pre viacfunkčnú kartu môže mesto zabezpečiť viac služieb a tým dať obyvateľom príležitosť na jej široké využitie (o tom bude priebežne informovať aj náš spravodaj). 

Vernostnú kartu si môžu nárokovať tak fyzické ako aj právnické osoby, za predpokladu, že žiadateľ splní všetky stanovené podmienky jej vydania. 

Doručovanie kariet prebieha už od polovice januára – ale keďže kartu môže prevziať iba osobne jej majiteľ, v prípade, že ho doručovateľ nezastihne doma, môže si ju následne prevziať od začiatku februára v Klienstkom centre Mestského úradu Dunajská Streda.

Cookies