Nachádzate sa tu

Pridajme k darčeku aj lásku

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, december 25 - 13:34 | Správy
Napriek neustávajúcemu hustému dažďu sa vo štvrtú adventnú nedeľu pred Mestským kultúrnym centrom Benedeka Csaplára zišlo veľa ľudí.
Pridajme k darčeku aj lásku

V podaní Tünde Kevicky zazneli slávnostné piesne, zhromaždených potom pozdravila Éva Bíró. Krátko prehovorila o advente, o očakávaní, o význame sviečok adventného venca, a vyzvala primátora mesta Dunajská Streda k slávnostnému príhovoru. 

Zoltán Hájos tiež srdečne pozdravil prítomných, vo svojom príhovore upriamil pozornosť na obdarovávanie z lásky. „Ak dávame darček bez lásky, nemá veľkú cenu“ - povedal, a pokračoval: „Podstatné je, aby k darčeku pridal každý aj lásku – nezávisle od toho, či je pre neho tento sviatok sviatkom narodenia Ježiša, sviatkom lásky, či obdarovávania“.

V dnešnom hektickom, zrýchlenom svete nám, žiaľ, ostáva čoraz menej času na našich blízkych, pokúsme sa aspoň počas sviatkov im to vynahradiť, a aj v budúcnosti sa snažme byť viac s tými, na ktorých nám záleží – vyzdvihol. V závere svojho príhovoru v mene svojom a v mene samosprávy prítomným, ako aj všetkým obyvateľom mesta poprial požehnané, pokojné, radostné Vianoce.

Desiate družstvo dunajskostredských skautov sv. Juraja aj tento rok prinieslo betlehemský oheň, o jeho poslaní krátko informovala Boróka Lelkes, následne spolu s primátorom Zoltánom Hájosom a študentskou primátorkou Biankou Bokros zapálili na adventnom venci štvrtú sviečku, sviečku lásky.

Pozrite si naše fotky zo štvrtej adventnej nedele.

Text a foto: Vince Rózsár