Back to top

Príjemné predvianočné stretnutie v klube dôchodcov

Publikované: 13. december 2017 - 10:53
Členovia sa v utorok popoludní zišli v klube na predvianočnom stretnutí.

Lepi Mária, vedúca klubu privítala členov, primátora mesta Hájosa Zoltána viceprimátorov, Horvátha Zoltána a A. Szabóa Lászlóa, ako ja prítomných zamestnancov mestského úradu, potom sa spevácky zbor klubu  Rozmaring postaral svojím básnicko-hudobným programom o príjemnú atmosféru.

Hájos Zoltán vo svojom slávnostnom príhovore uviedol, ako veľmi sa teší, že sa zišli v takom veľkom počte, lebo aj to je dôkazom toho, že všetci považujú za dôležité spoločne oslavovať, sú spolu veľmi radi. To je pre vedenie mesta aj preto potešiteľné, lebo vidí, že má zmysel klub dôchodcov podporovať. „Verím, že medzi vami má láska veľkú silu, že si v ťažších časoch vzájomne pomáhate – to je dôležité, tak isto ako odpúšťanie, láska k blížnemu a vzájomné porozumenie. Verím, že toto je tá sila, ktorá vo vás je, ktorá dokáže v každej životnej situácii pomôcť ísť ďalej, to priateľstvo, ktoré vám pomôže dostať sa cez starosti.”

Primátor mesta ďalej informoval dôchodcov o rozvojových plánoch  mesta. Poprial im požehnané, šťastné a pokojné vianočné sviatky a nech sa aj v budúcom roku stretávajú v klube v porozumení, priateľstve a zdraví.

Vedenie klubu poďakovalo za podporu mesta a samosprávy a potom sa rozdávali darčeky.  

Fotografie z podujatia.

Toto ste už čítali?

Cookies