Back to top

Primátor Z. Hájos so županom J. Viskupičom o očkovacej stratégii Trnavskej župy

Publikované: 22. marec 2021 - 14:42
Trnavský župan Jozef Viskupič informoval primátorov všetkých siedmich okresných miest na území župy o doterajšom priebehu a pláne ďalšieho postupu pri očkovaní proti ochoreniu Covid-19. Do online-konferencie, ktoré sa uskutočnilo 17. marca 2021, sa zapojil aj primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos.
 Primátor Z. Hájos so županom J. Viskupičom o očkovacej stratégii Trnavskej župy

J. Viskupič informoval o tom, že koordináciu očkovania zabezpečuje z poverenia ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 11. februára 2021 župa, ktorá zároveň zriaďuje veľkokapacitné očkovacie centrá. Očkovacia stratégia má štyri fázy – pilotnú, vysokokapacitnú, útlmovú a individuálnu. Doteraz župa vytvorila tri očkovacie centrá – v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave – a počas štyroch víkendov v nich zaočkovala takmer 19 tisíc ľudí. „Komunikácia a spolupráca s mestami ohľadom očkovania prebieha bez väčších problémov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. Podľa neho počet dostupných vakcín sa z týždňa na týždeň mení. Spočiatku to bolo 1.000 na týždeň s výhľadom na 7.300 na konci apríla. Župa však už v polovici marca získala 10.000 vakcín na týždeň, pretože sa vakcinácia v iných krajoch rozbieha pomalšie. Dostupnosť parkovania v okolí očkovacích centier je relevantným faktorom pre komfort záujemcov o očkovanie, ale nie rozhodujúcim pre jeho realizáciu.

Ako J. Viskupič uviedol, ambíciou župy bolo odbremeniť nemocnice, preto pôsobia v župných veľkokapacitných očkovacích centrách ambulantní lekári a zdravotné sestry, a to nad rámec bežného ordinovania v ambulanciách. O ďalších krokoch povedal nasledovné: „Sme otvorení priamemu konštruktívnemu dialógu. Na dnešnom stretnutí sme preto hľadali najlepší možný spôsob, ako zvládnuť druhú fázu nášho plánu. Tá začne odhadom o dva až šesť týždňov buď potrebou podania druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, respektíve dodaním násobne väčšieho počtu vakcín nového druhu, napríklad z portfólia Johnson & Johnson, čo sa môže rátať v desiatkach tisíc očkovaní. Diskutovali sme o možnostiach, ako popri týchto zvýšených nárokoch zabezpečiť zachovanie počtu ľudí zaočkovaných prvou dávkou a rovnako aj ich preočkovanie“.

Primátor Z. Hájos ponúkol pomoc mesta v okolí očkovacieho centra

J. Viskupič zdôraznil, že každá pomoc župe od primátorov s logistikou, informovanosťou verejnosti, či oslovovaním zdravotníckeho personálu je extrémne vítaná. Podľa primátora Dunajskej Stredy Zoltána Hájosa, ktorý je aj poslancom krajského zastupiteľstva je spolupráca župy s mestami dôležitá z pohľadu ochrany obyvateľov pred novým koronavírusom. „Župe sme ponúkli súčinnosť mestskej polície pri usmerňovaní ľudí a vodičov v okolí očkovacieho centra,“ skonštatoval.

Ďalšie fázy očkovacej stratégie v Trnavskej župe

V súvislosti s najbližšími plánmi na fóre odznelo, že župa na jednej strane sa pripravuje na podanie druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča po 9 až 12 týždňoch. Na druhej strane župa očakáva, že čoskoro budú dostupné aj ďalšie vakcíny. Plán župy počíta s treťou fázou, v ktorej by malo dôjsť k postupnému útlmu veľkokapacitných očkovacích centier v dôsledku zaočkovania dostatočného percenta obyvateľov na získanie kolektívnej imunity. Štvrtá fáza perspektívne počíta s očkovaním jednotlivcov a menších skupín obyvateľov, a to napríklad v ambulanciách. Župa zabezpečuje prakticky všetko okrem určovania očkovacej stratégie, za čo zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, a správy prihlasovacieho systému, čo má na starosti Národné centrum zdravotníckych informácií.

dunstreda.sk - pve

Toto ste už čítali?

Cookies