Back to top

Pripravujeme sa na najkrajšie sviatky

Publikované: 6. december 2017 - 10:43
Mesto Dunajská Streda pozvalo na vianočné posedenie rodiny a deti s postihnutím.

Miklós Alica, vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu všetkých detských účastníkov a ich dospelý sprievod privítala; okrem nich primátora Hájosa Zoltána, Molnár Tímeu, vedúcu odboru školstva, športu, kultúry  a sociálnych vecí mestského úradu, Bíró Johannu, vedúcu sociálneho centra, tiež Molnár Évu. Uviedla, že týmto posedením sa snažia  spraviť vianoce ešte zaujímavejšími a krajšími.

Po krátkom úvode sa začal milý vianočný kultúrny program detí a učiteľov dunajskostredskej ZUŠ.  

Primátor vo svojom príhovore povedal, že má radosť z týchto milých stretnutí rodín a čakali tak ako vlani, viac rodín.  Tak ako v našom meste, tak v celom svete milióny ľudí očakáva najkrašie sviatky roku.  Dávanie darčekov je určitým vyjadrením  lásky, neteší sa len obdarovaný, ale aj ten, kto dáva, pre rodiča je najkrajším darom, keď vidí v detských očiach ligot.  Vyjadril svoju úctu rodičom a starým rodičom za ich vytrvalú starostlivosť o deti, keďže v ich prípade je treba tej starostlivosti a lásky ešte viac.  Zaželal, aby si v adventnom čase otvorili srdcia pred dobrom a krásou, aby si okrem výzdoby domácnosti uvedomili aj duchovnú krásu najkrajších sviatkov v roku.

Potom deťom odovzdal darčeky a spoločne strávili príjemné popoludnie.

Fotografie zo stretnutia.

Toto ste už čítali?

Cookies