Nachádzate sa tu

Príspevok na rekreáciu môžete využiť na dovolenku aj letný tábor pre dieťa

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, august 14 - 10:45 | Pre verejnosť
Na obdobie letných dovoleniek a táborov pre deti môže prispieť zamestnávateľ. Príspevok na rekreáciu získava čoraz viac na obľúbenosti.
Príspevok na rekreáciu môžete využiť na dovolenku aj letný tábor pre dieťa

Novelizáciou zákona o cestovnom ruchu sa totiž zamestnávateľom otvorili nové, daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môžu prispieť na služby či pobytové balíky zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na Slovensku alebo na prázdninové aktivity, čiže tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.

Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že aj vďaka rekreačným poukazom podstatne vzrástli počty prenocovaní Slovákov. Za prvé dva mesiace tohto roka počet prenocovaní Slovákov v domácich zariadeniach turistického ruchu dosiahol takmer 1 478 000, kým v rovnakom období vlani to bolo necelých 1 330 000.

Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou rekreačného poukazu alebo zaplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že zamestnanec odpracoval minimálne dva roky. Ak má zamestnávateľ 50 a viac zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť. Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 eur za kalendárny rok, pričom 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku zamestnanec pri maximálnej cene rekreácie do 500 eur. Ak účet za dovolenku presiahne 500 eur, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, teda 275 eur a zvyšok si hradí zamestnanec. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov.

Podmienky využitia príspevku na rekreáciu

  • Každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu.

  • Nárok naň má človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
  • Ostatní zamestnávatelia so 49 zamestnancami a menej majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne.
  • Príspevok na rekreáciu sa môže použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu

  • príspevok je možné využiť iba na území Slovenskej republiky

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
  • výdavky zamestnanca na rekreáciu či dovolenku možno uplatniť, len ak ide o rekreáciu spojenú s najmenej dvoma prenocovaniami – k tomu môže ísť aj o iné služby cestovného ruchu – stravovacie služby, kúpeľné služby, wellness, služby cestovných sprievodcov, organizované výlety a podobne.

zdroj: Ma7