Back to top

Privítali malých obyvateľov nášho mesta

Publikované: 28. júl 2022 - 15:15
Po epidemických opatreniach minulých rokov mohlo vedenie mesta opäť osobne privítať malých dunajskostredských občanov.
Privítali malých obyvateľov nášho mesta

Zo 74 detí narodených medzi júnom a septembrom minulého roka rodičia v stredu dopoludnia do sobášnej siene mestského úradu priniesli 22 detí, aby ich vedenie mesta mohlo slávnostne privítať.

Rodičov a novorodencov privítala moderátorka podujatia Éva Bíró, a uviedla: toto podujatie je jedným z najradostnejších osláv mesta, veď príchod dieťaťa je darom tak pre rodičov ako aj pre mesto.

Primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos taktiež pozdravil prítomných s ubezpečením, že samospráva urobí všetko, čo prispeje k rozvoju a vzdelávaniu detí.

Ako otec dvoch veľkých detí uviedol, že "Je ťažké byť rodičom, na to neexistuje recept. Ale treba dodať, že dieťa znamená vždy radosť. Čas, ktorý nestrávime s dieťaťom, sa nedá vrátiť. Neľutujte čas, ktorý s ním strávite, urobte všetko pre to, aby ho bolo čo najviac."

Primátor mesta zdôraznil, že deti sú dôležité aj pre samosprávu, pre zvelaďovanie spoločenstva. Preto samospráva zriadila nadáciu Hniezdo, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o podporu - upozornil rodičov.

"Užite si s deťmi veľa radosti" - ukončil svoj príhovor Zoltán Hájos. Viceprimátor mesta Attila Karaffa tiež srdečne privítal malých obyvateľov mesta.

Udržať teplo domáceho krbu je povolaním, vyžaduje si veľa práce a vytrvalosti. Udržať rodinu je dôležité, jej cieľom je vychovať budúce generácie. Preto všetkým, ktorí sa na to popri výzvach súčasnej doby podujmú, patrí vďaka - povedal viceprimátor.

Deťom poprial, aby "Nikdy nezabudli, že ich kolískou je Dunajská Streda, aby na svoje rodné mesto mysleli vždy s láskou."

Po príhovoroch si prítomní prevzali darčeky mesta a zapísali sa do metskej kroniky.

Slávnostnú atmosféru doplnilo vystúpenie učiteľky Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede Bazsó Horváth Zsuzsanny a hra na flaute Dominiky Michálikovej.

Pozrite si aj ďalšie snímky v našej galérii.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies