Back to top

Pro Urbe in memoriam pre Tibora Kornfelda

Publikované: 24. august 2021 - 11:08
Zastupiteľstvo nášho mesta udelila cenu Pro Urbe ako prejav vďačnosti a uznania za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života Tiborovi Kornfeldovi in memoriam.
Pro Urbe in memoriam pre Tibora Kornfelda

Tibor Kornfeld in memoriam (1952–2021).

Vedúci predstaviteľ Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede, bol jedným zo „starých Dunajskostredčanov“, skutočný lokálpatriot. V budúcom roku by mal 70 rokov.  Bol najdôležitejším kronikárom dunajskostredského židovstva. Jeho kniha Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda mapuje tristoročnú tradíciu života miestnej židovskej komunity.

Tibor Kornfeld bol do roku 2015 riaditeľom Domova seniorov v Dunajskej Strede. V roku 2007 vydal publikáciu svojho otca Ferenca Kornfelda pod názvom Moje mesto Dunajská Streda - „Malý Jeruzalem“.
Aktívne sa podieľal na príprave databázy židovského cintorína v Dunajskej Strede.
Jednou z jeho najväčších zásluh je, že židovská obec mohla v roku 2014 na židovskom cintoríne odhaliť pamätník holokaustu.
Bol aktívnym tvorcom spoločenského života nášho mesta. Výsledky jeho práce a pôsobenia tu zostávajú pre budúce generácie.
Česť jeho pamiatke, úprimná sústrasť jeho rodine.

 

-ET-

Toto ste už čítali?

Cookies