Back to top

Proces vybavenia občianských preukazov sa spomalí

Publikované: 19. november 2022 - 9:33
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa v týchto dňoch pripravuje na vydávanie bezkontaktných biometrických občianskych preukazov s čipom. To si vyžaduje úpravy a dôkladné testovanie v informačnej infraštruktúre.
Proces vybavenia občianských preukazov sa spomalí

„V praxi to znamená, že oddelenia dokladov vybavia v posledných novembrových dňoch menej žiadateľov o vydanie občianskeho preukazu. Proces sprevádzaný s podaním žiadosti o vydanie občianskeho preukazu a jeho vydaním sa spomalí,“ uviedlo MV SR, a preto prosí verejnosť v tejto veci o trpezlivosť, keďže technologické nastavenie infraštruktúry je pomerne zložité a možné iba za plnej prevádzky.

Ide o európske nariadenie

Národná rada SR schválila návrh, na základe ktorého môže MV SR začať s vydávaním biometrických bezkontaktných OP o mesiac skôr ako pôvodne, čiže už od decembra 2022. MV SR preto občanom odporúča požiadať o vydanie nového OP až v decembri. V súčasnosti vydávané OP majú zákonom určenú 10-ročnú platnosť skrátenú do augusta 2031.

„Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, na ktorého základe musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ Únie biometrický doklad, ktorý obsahuje aj odtlačky prstov,“ vysvetlilo MV SR a dodalo, že keďže vnútroštátne právo v oblasti ochrany údajov musí byť v súlade s právom EÚ, nie je možné uchovávať databázy biometrických údajov. Z toho dôvodu bola aj elektronická služba na podanie žiadosti o vydanie OP deaktivovaná.

O vydanie občianskeho preukazu je teda možné požiadať len osobnou návštevou ktoréhokoľvek oddelenia dokladov okresného riaditeľstva PZ. Rezort vnútra odporúča zvoliť menšie policajné pracoviská, kde sú čakacie lehoty výrazne nižšie ako vo veľkých klientskych centrách.

Facebook / ministerstvovnutraSR, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies