Back to top

Prostredníctvom svetla tretej sviečky budú aj naše domovy svetlejšie

Publikované: 17. december 2018 - 14:14
Pri mestskom adventnom venci pred MSKS sa zišlo mnoho spoluobčanov aj na tretiu adventnú nedeľu.

V podaní Vox Camerata zazneli sviatočné melódie, ktoré spríjemnili očakávanie. „Pre mnohých je toto obdobie stresujúce, náhlia sa, preto je úžasné, že mnohí si popri prípravách našli čas sem prísť, aby spolu ticho strávili popoludnie, kedy zapálime tretiu sviečku” – privítala prítomných Tilajčík Edit, požiadala viceprimátora A. Szabóa Lászlóa, aby predniesol príhovor.

Viceprimátor vyzdvihol čaro adventu, kedy čakáme na naozajstné čaro, na narodenie Ježiša. Naozajstný dar totiž nie je pod stromčekom, naozajstný dar sú Vianoce. Podľa neho je dôležité pripraviť sa na sviatky pečením, varením, upratovaním, ale dôraz je na láske, na úsmeve, dotyku či úprimnom slove. „Dbajme na to, aby každý deň v roku bol v nás tento pocit, nech je advent nádejný, začujme odkaz duše, nech sú naše myšlienky čisté, veď bez adventu náš život nemá zmysel. Dúfam a verím, že prostredníctvom tretej adventnej sviečky budú aj naše domovy svetlejšie” - zdôraznil A. Szabó László.

Potom  A. Szabó László a žiacky primátor Nagy Péter, zapálili spoločne tretiu advnetnú sviečku, symbol radosti. Tilajčík Edit pozvala prítomných na zapálenie poslednej sviečky budúcu nedeľu o 17. h.

Toto ste už čítali?

Cookies