Back to top

Prvá adventná sviečka

Publikované: 4. december 2017 - 11:18
Prvú adventnú nedeľu bola aj na dunajskostredskom adventnom venci pred Mestským kultúrnym strediskom na vianočných trhoch zapálená prvá sviečka.

K prítomným sa prihovoril primátor mesta, Hájos Zoltán, privítal zhromaždený dav ľudí, spomenul skutočný obsah vianoc. Vianočný stromček, adventný veniec, sú súčasťou tradícií, ktoré sme zdedili po predkoch a ku ktorým sa hlásime. Práve preto je podľa primátora smutné, že vo viacerých západoeurópskych krajinách, ako je napríklad Nemecko, sa obsah týchto sviatkov zatlačil do úzadia, stráca sa z nich kresťanské dedičstvo, základný pilier európskej identity.

„Dnes sme sa dostali tam, že kvôli migrantom, aby sme neurazili ich vieru, zriekneme sa aj spomenutia slova vianoc – tak je z vianočných trhov slávnostný trh, z vianočného stromčeka ihličnatý strom...” – povedal, pričom poznamenal, že my tu, v Dunajskej Strede, chceme aj naďalej zachovať naše zvyklosti a v predvianočnom čase očakávať príchod Krista. Občanom mesta poprial požehnané vianočné sviatky.

Po príhovore primátora predstavitelia tradičných cirkví požehnali adventný veniec a obyvateľov mesta, potom na veľkom adventnom venci Hájos Zoltán a Hajas Viktória – žiacka primátorka, zapálili prvú sviečku.

Sviatočné podujatie sprevádzal spevácky zbor sv. Juraja.

Toto ste už čítali?

Cookies