Nachádzate sa tu

Prvé adventné sviečky už horia

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, december 5 - 14:28 | Správy
Prvú adventnú sviečku zapálili v troch mestských častiach, kde obyvatelia spolu strávili čas prvej adventnej nedele - čakania Vianoc.
Prvé adventné sviečky už horia

V Mliečanoch, v rodinnej atmosfére zapálil prvú sviečku primátor mesta, Hájos Zoltán, čo je aj symbolické, veď v tejto mestskej časti strávili občania predvianočný čas takto spolu po prvý raz.

„Pozvanie na zapálenie prvej adventnej sviečky som prijal s radosťou. Tejto mestskej časti želám, aby bola naďalej súdržná a zväčšovalo sa jej spoločenstvo. Šťastné Vianoce!” – napísal primátor na jej stránku.

V Malom Blahove adventnú sviecu na dvore spoločenského domu posvätil katolícky farár Mészáros Dávid, požehnal farár reformovanej cirkvi, Görözdi Zsolt, prvú sviečku zas zapálili spoločne viceprimátor Karaffa Attila, poslanec Puha György a Simon Ferenc, vedúci OZ Malé Blahovo.

Puha György sa poďakoval organizátorom, že na dvore vyčarili krásnu atmosféru betlehemom a adventným vencom. „Maloblahovský vianočný stromček, bethehem a adventný veniec symbolizuje a chváli súdržnosť Maloblahovčanov.” – uviedol.

Karaffa Attila odovzdal prítomným pozdrav primátora Hájosa Zoltána. „V prvú adventnú nedeľu si pripomíname, že každý potrebuje vieru, tá držala náš ľud a drží v ľuďoch ducha. (...) Teraz zapálená svieca do Vianoc zosilnie a zdolá tmu, aby napokon prišla svätá noc, kedy ožiari naše srdcia a duše a Pán Ježiš Kristus sa narodí” – uviedol Karaffa Attila.

V programe zazneli dve básne v podaní Póda Kovács Eszter a Dakó Petry a vianočné piesne spievali spevácke zbory Sikabony a Mad Énekkar.

Pri dunajskostredskom adventnom venci, pred Mestským kultúrnym strediskom Csaplára Benedeka Gútay László, predseda komisie pre kultúru a žiacky primátor, Nagy Péter spoločne zapálili prvú adventnú sviečku.

„Advent je obdobím obnovy a ticha, kedy si uvedomujeme, čo je skutočná hodnota. Taká, akú nemožno »zabaliť«. To je radosť, kľud, láska, zdravie – alebo hoci aj ticho. V tomto hlasnom čase plnom chaosu by sme sa mali sústrediť na tieto skutočné hodnoty. ” – uviedol Gútay László.

Pred zapálením sviečky – katolícky dekan mons. Szakál László János a reformovaný kňaz Görözdi Zsolt spolu s evanjelickým kňazom Horňákom Józsefom – veniec požehnali.

Podujatia sa zúčastnili aj viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila a vianočné piesne zaspieval spevácky zbor Tiszta Forrás Népdalkör.