Nachádzate sa tu

Prvé detské jasle v Dunajskej Strede vznikli pred 55 rokmi

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, november 7 - 15:57 | Správy
Pri príležitosti 55. výročia otvorenia prvých detských jaslí v Dunajskej Strede sa v mestskom klube dôchodcov zišli jej bývalí aj súčasní zamestnanci.
Prvé detské jasle v Dunajskej Strede vznikli pred 55 rokmi

K dobrej nálade popoludňajšieho stretnutia prispel aj Németh Levente svojím tancom, potom Derzsi György zabával prítomných ľudovými piesňami. Prítomných pozdravila Bíró Johanna, terajšia vedúca sociálneho centra a detských jaslí, privítala primátora mesta, Hájosa Zoltána a tiež zamestnankyne mestského úradu, Molnár Alicu a Takács Tímeu. Potom požiadali Nagy Mártu a Misányik Évu, aby zhrnuli udalosti viac ako polstoročia.  

Nagy Márta po maďarsky, Misányik Éva zas po slovensky porozprávali o začiatkoch jaslí, o tom, aké to bolo byť náhradnými mamičkami  či babičkami. Práca v jasliach je krásna a ťažká,  ale oplatí sa, veď daná láska sa im od drobcov vrátila späť – tvrdili obe.

Dozvedeli sme sa, že prvé jasle sa otvorili v roku 1962 na Hlavnej ulici, po tom,  čo sa zdravotné stredisko presťahovalo do budovy nedávno postavenej nemocnice.  Historickým bodom bolo otvorenie druhých jaslí 30. decembra 1978 na Komenského ulici, ktoré s krátkou prestávkou fungujú dodnes. V najväčšom rozmachu bolo v prevádzke 8 jasličiek, kde sa o 300 - 350 batoliat staral 70 - 80 členný personál. Z hospodárskych, politických či spoločenských dôvodov tieto jasle začiatkom 90. rokov postupne zavreli, až v roku 1997 jasle na  Komenského ulici znova otvorili, a takto fungujú dodnes.

Hájos Zoltán vo svojom krátkom príhovore uviedol, že vlastnú skúsenosť nemá zo svojho detstva, ale svojich detí.  Obidve chodili do detských jaslí  a tak vie, že starostlivosť o maličkých bola na vysokej úrovni.  Už však vyrástlo viac generácií, ktorým sa tejto starostlivosti dostalo.  Považoval za dôležité vyzdvihnúť, že v Dunajskej Strede sa už konal 4. ročník osláv zdravotných sestier pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, a nezabudlo sa ani na sestričky z detských jaslí, veď sa patrí poďakovať sa aj za ich obetavú prácu.

Všetkým sestričkám sa poďakoval, poprial im dobré zdravie, vytrvalosť tým aktívnym a pokojné dni tým, ktoré sú už na dôchodku.

Po prípitku im odovzdal kvety a diplom.

Obrazovú galériu z podujatia si pozrite tu.