Back to top

Prvé pamätné kamene Stolpersteine v Dunajskej Strede

Publikované: 20. august 2018 - 11:36
V pondelok popoludní sa umiestňovali prvé dunajskostredské pamätné kamene Stolpersteine na chodníku oproti mestskému úradu.

Na začiatku ceremónie Andrej Čierny, predstaviteľ Občianskeho združenia antikomplex.sk prihovoril veľkému počtu prítomných. Uviedol, že ich spoločnosť prijala úlohu koordinátora umiestňovania pamätných kameňov s názvom Stolpersteine (z nemčiny), po maďarsky botlatókövek, po tom, čo zistili, že na Slovensku takéto pamätníky holokaustu chýbajú. Vyzdvihol, že sa už v 24 krajinách umiestnilo už 70 tisíc takýchto kameňov na pamiatku obetí, ktorí stratili svoj život počas hrôz II. svetovej vojny, a nedostali ani vlastný hrob.

Pamätné kamene sú dielom nemeckého sochára Guntera Demniga, ktorý prišiel osobne do Dunajskej Stredy takýto kameň umiestniť. Ide o kamene úcty k obetiam, na ktoré je pripevnená medená tabuľka o veľkosti 10×10 centimetrov, ktoré sa pokladajú do chodníka pred voľakedajšie bydlisko obete. Tieto kamene nám budú pripomínať bydlisko obete a rukolapne dokazovať históriu. Nápad pamätných kameňov dostal Gunter Demnig začiatkom 90. rokov, po umeleckých podujatiach v Kolíne pripomínajúcich si vysídľovanie obyvateľov. V roku 1994 predstavil prvých 250 kameňov v kolínskom evanjelickom kostole - v Antoniterkirche. Na skúšku umiestnil v Kolíne 4. januára 1995 prvý kameň. Na Slovensku sa takéto kamene začali ukladať do chodníkov v roku 2012.

Kornfeld Tibor – pozostalý rodiny Kornfeld, ktorá bola zavlečená do auschwitzského koncentračného tábora smrti, ktorej teraz umiestnili pamätné kamene, uviedol, že je pre neho radosťou, že prišlo tak veľa ľudí zaspomínať si na jeho rodinu. Pospomínal si na životnú púť rodinných príslušníkov, ktorí v minulom storočí zohrávali aktívnu úlohu v histórii mesta Dunajská Streda a počas vojny sa stali jej obeťami. Pamätné kamene sa umiestnili v blízkosti ich voľakedajšieho bydliska. Kornfeld tiež vyzdvihol, že sa už počas rozosielania pozvánok ozvalo viacero rodín, že by si chcelo pripomenúť podobným spôsobom aj svojich predkov z Dunajskej Stredy, a tak je možné, že v budúcom roku sa počet pamätných kameňov v meste rozšíri.

Primátor mesta, Hájos Zoltán, vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť spomienky na odvlečených spoluobčanov. Zároveň dal sľub, že mesto bude aj finančne podporovať túto formu pamiatky, za čo v mene židosvskej náboženskej obce vyjadril Kornfeld Tibor poďakovanie.

Toto ste už čítali?

Cookies