Back to top

Psovodi štyroch krajín v Dunajskej Strede

Publikované: 4. september 2019 - 12:17
Psovodi, ktorí sa zúčastnili medzinárodného stretnutia, priblížili v pondelok svoju prácu predstaviteľom médií.
Psovodi štyroch krajín v Dunajskej Strede

Privítal ich Rajkovics Péter a požiadal náčelníka mestskej polície, Csibu Tibora, aby predstavil pozadie tréningu vo Vrakúni. Csiba uviedol, že stretnutie sa koná z iniciatívy psovoda Csicsayho Csabu kvôli výmene skúseností a získaniu kontaktov.

Csicsay uviedol, že cieľom je získanie praktických skúseností a osvojenie si nových metód vo výcviku psov. Podobne sa vyjadrili českí i srbskí psovodi, veľmi sa tešili možnosti, že sa môžu učiť od odborníkov. Čo sa výcviku psa týka, je medzi jednotlivými krajinami veľký rozdiel.

Maďarskí psovodi uviedli, že s dunajskostredskou políciou sú už dlhšie v kontakte a pochválili vzájomnú spoluprácu. Výcvik policajných psov v Maďarsku prebieha už sedem desaťročí, rovnako ako na Slovensku.

Medzi človekom a psom sa vytvára mimoriadny vzťah. Odborníci našli spoločnú reč, nebolo treba hovoriť jedným jazykom. Spoločne vyzdvihli aj dôležitú rolu pomocníkov, bez ktorých by psov nevedeli pripraviť na ostrý zásah. Ide o dôležitú úlohu, ku ktorej je nevyhnutné poznanie pohybov a rozmýšľania zvieraťa.

Spoluorganizátor Pataki Balázs, vedúci bezpečnostnej spoločnosti REX Biztonsági Szolgálat, že sa tomuto stretnutiu tešia, ide o začiatok novej spolupráce, už aj srbskí kolegovia ich pozvali na najbližšie podujatie.

Dunajskostredské  fórum sa konalo v organizácii dunajskostredskej mestskej polície, REVI-SK a Perfects, a.s. s podporou mestského úradu.

Toto ste už čítali?

Cookies