Back to top

Publikácie o miestnej histórii už dorazili aj do Základnej školy Gyulu Szabóa

Publikované: 25. marec 2022 - 14:07
Včera dorazili do najväčšej základnej školy mesta, do Základnej školy Gyulu Szabóa, dary pre deti: žiaci 2. stupňa si domov odnesú publikáciu Významné osobnosti Dunajskej Stredy, žiaci 1. stupňa k nej dostanú aj omaľovánky z histórie mesta. Cieľom daru mesta Dunajská Streda je v pamätnom roku Kondé posilnenie lokálpatriotizmu a vzbudenie záujmu detí o miestne hodnoty.
Publikácie o miestnej histórii už dorazili aj do Základnej školy Gyulu Szabóa

Niekoľko sto publikácií prevzal riaditeľ Základnej školy Gyulu Szabóa Nagy Árpád. V mene školy aj detí sa poďakoval mestu za dar, ktorý v týchto dňoch žiakom aj rozdajú.

Viceprimátor A. Szabó László upriamil pozornosť detí na to, že pomocou publikácie si budú môcť ešte viac rozšíriť znalosti o dunajskostredských rodákoch či o osobách pôsobiacich v meste, na ktorých aj žiaci môžu byť právom hrdí.

Srdce Žitného ostrova dalo maďarstvu mnoho významných vedcov, cirkevných hodnostárov, športovcov či vlastencov.

Za Občianske združenie Bíró Márton viceprimátora sprevádzal miestny historik Nagy Attila. Po prebratí publikácií nasledovala družná debata, v rámci ktorej sa hovorilo aj o spustení projektu „SOS – zachráňte naše duše“, cieľom ktorého je zapojiť školy a občianske združenia do revitalizácie a opatery vybraných chránených hrobov

V pamätnom roku Kondé

OZ Bíró Márton by pri základných školách otvorilo aj historické krúžky,

a chystá aj ďalšie programy, zamerané na vekové kategórie žiakov. Tak v tomto roku bude opäť mestská súťaž o miestnej histórii, ktorá však bude iná ako bolo doteraz zvykom – chceli by zorganizovať spolu s mestom Dunajská Streda a občianskymi združeniami obsahovo nový, zážitkový program, pre radosť detí.

(-ya-)

Toto ste už čítali?

Cookies