Back to top

Referendum bude o týždeň, volič môže žiadať o prenosnú schránku

Publikované: 17. január 2023 - 19:24
O týždeň, v sobotu 21. januára, sa bude konať referendum o zmene Ústavy SR. Volič, ktorý v ňom chce hlasovať, no nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže žiadať o prenosnú volebnú schránku. Môže o to požiadať obec, a v deň referenda okrskovú volebnú komisiu.
 Referendum bude o týždeň, volič môže žiadať o prenosnú schránku

"Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená," informuje na webe Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. 

"Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie," upozorňuje MV. Obidve osoby musí člen komisie poučiť o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, ju môže vložiť v jeho prítomnosti iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

 

ma7 | TASR

Toto ste už čítali?

Cookies