Back to top

Reforma eurofondov je obrovskou šancou pre regióny

Publikované: 19. máj 2023 - 11:26
Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú šancu. Jej súčasťou je totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej budú rozhodovať priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Košiciach to uviedol minister investícií Peter Balík. Tiež zdôraznil, že rovnako dôležité je, aby samosprávy úspešne vyčerpali zazmluvnené eurofondy z dobiehajúceho programového obdobia.
Reforma eurofondov je obrovskou šancou pre regióny

Regióny budú v novom eurofondovom období v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Košice, kde sa dnes koná v poradí už tretia konferencia Tvoríme lepšie Slovensko, je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 120,5 milióna eur a pre Košický samosprávny kraj 177,4 milióna eur. O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkvi) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja.

 

V praxi to bude znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú eurofondy a na základe ich potrieb sa vyhlásia výzvy. Koľko eurofondov samosprávy napokon získajú, závisí od kvality ich projektov. Sme tu pre regióny, všetkých kľúčových partnerov ubezpečujem, že ich pozorne počúvame a sme pripravení spoločne hľadať riešenia, aby sme nové eurofondy úspešne naštartovali. Tiež máme spoločnú zodpovednosť za záchranu eurofondov z dobiehajúceho obdobia a musíme spraviť všetko pre to, aby sme z nich využili maximum,“

- zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

Aby sme uľahčili žiadateľom cestu k eurofondom či dotáciám, MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom krajskom meste Regionálne centrum. Žiadatelia v nich dostanú všetky informácie a odborné poradenstvo na jednom mieste. Za prvé mesiace existencie regionálnych centier odborníci MIRRI SR a ďalších ministerstiev poskytli záujemcom už vyše 3 000 bezplatných konzultácií.

Cieľom každej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko je predstaviť samosprávam a aktérom v území Program Slovensko a plán výziev z nových eurofondov. Aj žiadatelia z Košického kraja sa budú môcť už v tomto roku zapojiť do výziev za 5 miliárd eur.

Najviac z celkového takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu v objeme 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným priemyselným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Už v tomto roku je v pláne vyhlásiť výzvy za vyše 5 miliárd eur.

V Košiciach rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia. Samosprávy po celom Slovensku oceňujú pomoc v podobe špeciálnej výzvy z programu IROP, ktorá pomáha mestám a obciam refundovať ich náklady s migračnou krízou. MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou presadilo, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré mali s prijímaním utečencov z Ukrajiny. Z výzvy za 127 miliónov eur môže získať financie až 1 500 miest a obcí. Európska komisia v závere minulého týždňa schválila nevyhnutnú revíziu operačného programu, vďaka čomu MIRRI SR začne urýchlene vyplácať túto podporu. V Košickom kraji na ňu má nárok 219 obcí, ktoré spolu získajú takmer 14 miliónov eur.

V dobiehajúcom programovom období je dôležité, aby samosprávy, a to aj v Košickom kraji, do konca tohto roka dočerpali eurofondy z regionálneho programu IROP, ktoré majú schválené na svoje projekty.

Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe IROP, ktorý riadi MIRRI SR, je na celonárodnej úrovni viac ako 100 %. Znamená to, že z programu by nemalo na konci programového obdobia prepadnúť ani jedno euro, ale všetky zdroje ostanú v regiónoch. Teraz však je na prijímateľoch, aby svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako sa zaviazali v zmluve,

- dodal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Pre rozvoj Košického kraja je prínosom aj podpora z eurofondových programov cezhraničnej spolupráce Interreg. Kraj sa o podporu svojich projektov môže uchádzať v dvoch programoch, a to v programe Interreg Maďarsko-Slovensko a v štvorstrannom programe Interreg NEXT (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina). V dobiehajúcom období sa z nich podporilo spolu 82 cezhraničných projektov s partnermi v Košickom kraji.

Napríklad z programu Interreg HU-SK sa podporuje z veľkej časti regionálny cestovný ruch. Príkladom je projekt Detskej železnice v Košiciach, v rámci ktorého sa v Košiciach v partnerstve s Lesnou železnicou v Nagybörzsöny obnovil najstarší parný rušeň v strednej Európe Katka z roku 1884 a opravili sa havarijné úseky trate a mostov.

MIRRI SR/ TS

 

 

Toto ste už čítali?

Cookies