Back to top

Rekonštrukcia

Publikované: 30. august 2016 - 10:30
Pokračuje program rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta.

V roku 2016 sa plánuje modernizácia 5 mestských komunikácií. Podzáhradná ulica už dostala nový povrch. V súčasnosti sa pracuje na Jókaiho ulici, kde po obidvoch stranách vybudujú aj nový chodník. Do konca roka nasleduje obnova Kodályovej ulice, úsek ulice Gen. Svobodu, úsek ulice v Ružovom háji vedľa sídla spoločnosti Southerm. Počet obnovených chodníkov je sedem. Na rekonštrukciu MK je v mestskom rozpočte vyčlenených 301 tisíc eur, na chodníky 180 tisíc eur. Na vybudovanie parkovísk pôjde tento rok 70 tisíc eur, do konca roka v troch lokalitách mesta sa má vybudovať spolu 35 nových parkovacích miest. Nové parkoviská pribudnú na ulici Generála Svobodu pri obytných domoch č. 1946 a 1947, ďalej na Námestí priateľstva pri paneláku č. 2166.    

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies