Back to top

Rekonštrukcia mostov je pre ministerstvo prioritou, hľadá konzultanta na prípravu týchto opráv

Publikované: 8. máj 2024 - 12:22
Rezort dopravy pripravuje PPP projekt na opravu, výstavbu (nahradenie pôvodných) a prevádzku vybraných mostov na cestách I. triedy. Preto vyhlásil verejné obstarávanie na poradenské služby. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 7,8 milióna eur bez DPH.
Rekonštrukcia mostov je pre ministerstvo prioritou, hľadá konzultanta na prípravu týchto opráv

V prvej fáze poradenských služieb konzultant spracuje štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá posúdi výhodnosť plošnej obnovy mostov na cestách I. triedy formou PPP. Posudzovať bude mosty v stupni stavebno-technického stavu 4, 5, 6 a 7, teda uspokojivý až havarijný, pričom zanalyzuje viac ako 1 100 mostov v týchto kategóriách.

Cieľom štúdie je odpovedať na to, koľko mostov a akým spôsobom sa zrekonštruuje, a určí potrebný finančný rozsah PPP projektu. Poradca potom následne pripraví verejné obstarávanie na budúceho koncesionára.

Dve tretiny mostov na cestách I. triedy sú v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave. Ak do nich nebudeme investovať, v budúcnosti sa situácia bude radikálne zhoršovať. Investície do mostov a ich rekonštrukcie sú pre ministerstvo dopravy absolútne kľúčové,“

- priblížil minister dopravy SR Jozef Ráž.

Zníženie počtu mostov v zlom alebo havarijnom stave na cestách I. triedy sa dostalo aj do programového vyhlásenia vlády. Tento plánovaný PPP projekt je vôbec prvý projekt opráv mostov v takomto rozsahu. Predpokladané náklady nevyhnutné na plošnú opravu mostov môžu presiahnuť pol miliardy eur, presnú sumu určí práve štúdia realizovateľnosti a následne verejné obstarávanie.

Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies