Back to top

Rekonštrukcia zabezpečovacieho systému Žitnoostrovského múzea

Publikované: 3. máj 2019 - 8:40
Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo úspešne zrealizovať projekt úplnej obnovy elektronického zabezpečovacieho systému v Žitnoostrovskom múzeu. Projekt múzea sa uskutočnil v rámci podprogramu Ochrana zbierkových fondov.
Rekonštrukcia zabezpečovacieho systému Žitnoostrovského múzea

Zabezpečovacie zariadenie v objekte bolo zastarané a z technickej stránky nevyhovujúce. Rekonštrukcia umožnila komplexnú obnovu, rozšírenie a modernizáciu elektronickej zabezpečovacej signalizácie a kamerového systému v budove aj areáli objektu, aby vyhovovala požiadavkám súčasnej doby.

Obnova zabezpečovacieho systému bola nutná pre ochranu samotného objektu Žltého kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou do Ústredného zoznamu Pamiatkového fondu SR, a ktorá je v súčasnosti sídlom múzea. Rovnako dôležitá je aj ochrana zbierkového fondu múzea, ktorú v súčasnosti tvorí viac ako 11 tisíc zbierkových predmetov historickej hodnoty.

Našou snahou je zachovanie a postupné zveľaďovanie zbierkového fondu, aby naďalej podávali svedectvo o bohatej histórii nášho regiónu. Ich zabezpečenie a komplexná ochrana nám umožnia zachovanie týchto zbierok aj pre ďalšie generácie.

 

Toto ste už čítali?

Cookies