Back to top

Respondenti prieskumu sú nastavení takpovediac na prežitie

Publikované: 10. november 2022 - 13:38
Najväčší vplyv na ľudí v rámci inflácie a zdražovania má zvyšovanie cien potravín, energií a dopravy. Informovala o tom v stredu spoločnosť Edenred, na základe ich dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri na vzorke 1122 respondentov.
Respondenti prieskumu sú nastavení takpovediac na prežitie

Doplnila, že odpovedajúci mohli označiť najviac tri možnosti, pričom potraviny si vybralo 90,4 %, energie 84,5 % a rastúce ceny paliva a poplatkov za dopravu 53,5 %. Výrazný zásah do rozpočtu ľudia pociťujú aj pri zvyšujúcich sa cenách bývania (43,5 %), stravovania v reštauráciách (12,6 %), oblečenia (9,8 %), technických zariadení - ako počítače či mobily (5,9 %), cestovného ruchu (5,7 %) a kultúrnych aktivít (2,1 %).

Respondenti prieskumu počítajú s výrazným alebo miernym zvyšovaním svojich výdavkov aj v najbližších mesiacoch vo všetkých dôležitých položkách. Oveľa vyššie výdavky predpokladajú pri potravinách (84 %), energiách (83,3 %), bývaní (64,9 %), doprave 64,2 %) a stravovaní v reštauráciách (59,4 %).

"Je evidentné, že respondenti sú nastavení takpovediac na prežitie. Techniku a kultúrne podujatia, ako kino či divadlo nepovažujú za dôležité, čo je v 21. storočí alarmujúce, no vzhľadom na súčasnú situáciu pochopiteľné," skonštatovala riaditeľka pre verejné záležitosti spoločnosti Lívia Bachratá.

ma7/teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies